Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
BUDŻET 2012

Uchwała Nr XVI/114/11 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 grudnia 2011 roku - Uchwałą budżetowa na rok 2012 więcej >

 

Prezentacja budżetu na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr IV/245/2011 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi więcej > 

 

Uchwała Nr IV/247/2011 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr IV/248/2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr IV/22/2012 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XVI/113/11 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego oraz w uchwale budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na 2012 rok Nr XVI/114/11 z 27 grudnia 2011 roku więcej >

 

Uchwała Nr IV/23/2012 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na 2012 rok Nr XVI/114/11 z dnia 27 grudnia 2011 roku więcej >

 

Uchwała Nr 69/157/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 10 stycznia 2012 roku w sprawie planu finansoweg budżetu powiatu na 2012 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami więcej >

 

Uchwała Nr 72/167/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok więcej >

 

Uchwała Nr XVIII/140/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr 77/173/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok więcej >

 

Uchwała Nr XIX/149/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr 82/183/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok więcej >

 

Uchwała Nr XX/154/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr 87/192/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 rok więcej >

 

Uchwała nr XXI/156/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr 92/204/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 r. więcej >

 

Uchwała nr XXII/162/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr 97/214/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 r. więcej >

 

Uchwała Nr 102/226/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 r. więcej >

 

Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr 108/240/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 r. więcej >

 

Uchwała nr XXIV/187/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr 112/246/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 r. więcej >

 

Uchwała nr XXV/192/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr 118/258/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 rok więcej >

 

Uchwała nr XXVI/197/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 rok więcej >

 

Uchwała Nr 124/267/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 r. więcej >

 

Uchwała nr XXVII/202/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 więcej >

 

Uchwała Nr 126/272/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 rok więcej >

 

Uchwała Nr 127/274/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2012 r. więcej >

 


 

 

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 31 marca 2012 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na
2012 rok

Wykonanie na
31.03. 2012 roku

% wykonania
planu

Dochody

83.590.135,00

24.494.916,90

29,30

Wydatki

83.816.906,00

20.912.189,38

24,94

Deficyt

226.771,00

-

-

Nadwyżka

-

3.582.727,52

-

 

Informacja o przebiegu realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej - Uchwała Nr 108/241/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. więcej >

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok - Uchwała Nr 142/304/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 marca 2013 r.  więcej >Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Swendrak-Zając
Data modyfikacji: 2013/05/09 10:40:46
Redaktor: Administrator