Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet 2013

Uchwała Nr IV/94/2012 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat Dzierżoniowski kredytu w wysokości 2.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013 więcej >

 

Uchwała Nr IV/243/2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi więcej > 

 

Uchwała Nr IV/244/2012 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2013 więcej >

 

Uchwała Nr IV/245/2012 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 więcej >

 

Uchwała Nr IV/3/2013
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Nr XXVII/200/2012 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego oraz w uchwale budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2013 Nr XXVII/201/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku więcej >

 

Uchwała Nr IV/4/2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na 2013 rok Nr XXVII/201/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku więcej >

 

Uchwała Nr IV/88/2013 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok więcej >

 

Uchwała Nr IV/211/2013 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Powiat Dzierżoniowski kredytu w wysokości 2.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2013 więcej >

 

Uchwała Nr IV/210/2013 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2013 roku więcej >

 

Uchwała Budżetowa na rok 2013 nr XXVII/201/12 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 18 grudnia 2012r. więcej >

 

Uchwała Nr 128/278/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu powiatu na 2013 r. oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami więcej >

 

Uchwała nr XXVIII/213/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013  więcej >

 

Uchwała Nr 131/291/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała Nr 137/300/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała nr XXX/219/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013  więcej >

 

Uchwała Nr 142/305/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała nr XXXI/224/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013  więcej >

 

Uchwała Nr 146/309/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała nr XXXII/229/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013  więcej >

 

 Uchwała Nr 151/320/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała nr XXXIII/234/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013  więcej >

 

Uchwała Nr 156/328/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała Nr 161/339/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXXIV/243/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013  więcej >

 

Uchwała Nr 166/351/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała nr XXXV/246/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 więcej >

 

Uchwała Nr 172/366/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała nr XXXVII/254/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013  więcej >

 

Uchwała Nr 177/373/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała nr XXXVIII/260/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013  więcej >

 

Uchwała Nr 182/379/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała Nr 184/384/13 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 r.  więcej >

 

Uchwała nr XXXIX/263/13 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok więcej >

 


    

 


 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 30 czerwca 2013 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2013 rok

Wykonanie na 30.06.2013 roku

% wykonania planu

Dochody

87.610.806,00

44.458.031,97

50,74

Wydatki

93.331.890,00

41.412.911,05

44,37

Deficyt

5.721.084,00

-

-

Nadwyżka

-

3.045.120,92

-

 

Uchwała Nr 200/423/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2013 r.  więcej >

 

Uchwała Nr III/82/2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2013 rok. więcej >Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Swendrak-Zając
Data modyfikacji: 2014/09/17 11:38:28
Redaktor: Administrator