Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet 2014

 

Uchwała Nr III/283/2013 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2014 więcej >

 

Uchwała Nr III/284/2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014 więcej >

 

Uchwała Nr III/285/2013 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 więcej >

 

Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr XXXIX/261/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego oraz w uchwale budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2014 Nr XXXIX/262/13 z dnia 23 grudnia 2013 roku więcej >

 

Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2014 nr XXXIX/262/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. więcej >

 

Uchwała Budżetowa na rok 2014 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 grudnia 2013r. nr XXXIX/262/13  więcej > 

 

Uchwała Nr 188/391/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie planu finansowego budżetu powiatu na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  więcej >

 

Uchwała nr XL/277/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014  więcej >

 

Uchwała Nr 192/400/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Uchwała nr XLI/282/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014  więcej >

 

Uchwała Nr 196/413/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Uchwała nr XLII/286/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014  więcej >

 

Uchwała Nr 200/424/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Uchwała nr XLIII/290/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014  więcej >

 

Uchwała Nr 205/432/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Uchwała nr XLIV/294/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014  więcej >

 

Uchwała Nr 209/439/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Uchwała nr XLV/298/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014  więcej >

 

Uchwała Nr 213/447/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 217/461/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Uchwała nr XLVI/314/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014  więcej >

 

Uchwała Nr 221/469/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Uchwała nr XLVII/317/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014  więcej > 

 

Uchwała Nr 226/486/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Uchwała nr XLIX/329/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014  więcej >

 

Uchwała Nr 231/493/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Uchwała Nr 233/501/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 1/5/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Uchwała nr III/14/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014  więcej >

 

Uchwała Nr 3/8/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 r.  więcej >

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 31 marca 2014 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2014 rok

Wykonanie na 31.03.2014 roku

% wykonania planu

Dochody

87.949.788,00

24.762.627,24

28,15

Wydatki

92.268.644,00

20.968.268,94

22,72

Deficyt

-4.318.856,00

-

-

Nadwyżka

-

3.794.358,30

-

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 30 czerwca 2014 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2014 rok

Wykonanie na 30.06.2014 roku

% wykonania planu

Dochody

91.939.999,00

45.011.849,29

48,95

Wydatki

96.258.855,00

40.190.786,96

41,75

Deficyt

- 4.318.856,00

-

-

Nadwyżka

-

4.821.062,33

-

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 30 września 2014 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2014 rok

Wykonanie na 30.09.2014 roku

% wykonania planu

Dochody

92.783.030,00

67.558.315,48

72,81

Wydatki

97.101.886,00

59.963.063,11

61,75

Deficyt

- 4.318.856,00

-

-

Nadwyżka

-

7.595.252,37

-

 

Uchwała Nr 220/467/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  więcej >

 

Uchwała Nr III/190/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 września 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. więcej >

 

Uchwała Nr 14/34/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok  więcej >


 

Uchwała nr XLIV/295/14 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  więcej >

 

Uchwała Nr III/155/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Powiat Dzierżoniowski kredytu długoterminowego w kwocie 3.800.000 zł zaciągniętego na finansowanie planowanego deficytu budżetu więcej > Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Swendrak-Zając
Data modyfikacji: 2015/12/07 14:49:24
Redaktor: Administrator