Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
BUDŻET 2015

Uchwała Nr III/271/2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego projekcie uchwały budżetowej powiatu na rok 2015 więcej >

 

Uchwała Nr III/272/2014 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 więcej >

 

Uchwała Nr III/273/2014 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok więcej >

 

Uchwała Nr III/36/2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2015 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr III/13/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. więcej >

 

Uchwała Nr III/37/2015 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr III/12/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego oraz w uchwale budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2015 Nr III/13/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku. więcej >

 

Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr III/13/14 z dnia 23 grudnia 2014r.  więcej >

 

Uchwała Nr 4/11/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego budżetu powiatu na 2015 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  więcej >

 

Uchwała Nr 6/17/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 r.  więcej >

 

Uchwała nr V/34/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015  więcej >

 

Uchwała Nr 10/24/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 r.  więcej >

 

Uchwała Nr 15/38/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 r.  więcej >

 

Uchwała nr VI/45/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015  więcej >

 

Uchwała nr VII/47/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015  więcej >

 

Uchwała Nr 19/51/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 r.  więcej >

 

Uchwała nr VIII/58/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015  więcej >

 

Uchwała Nr 23/58/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 r.  więcej >

 

Uchwała nr IX/61/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015  więcej >

 

Uchwała Nr 30/72/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 36/80/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok  więcej >

 

Uchwała nr X/80/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015  więcej > 

 

Uchwała Nr 41/96/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w panie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok  więcej >

 

Uchwała nr XI/97/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015  więcej >

 

Uchwała Nr 46/103/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 50/113/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok  więcej >

 

Uchwała nr XIII/101/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015  więcej >

 

Uchwała Nr 51/115/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok  więcej >

 

Uchwała nr XIV/103/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015  więcej >

 

Uchwała Nr 55/125/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 58/131/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok  więcej >

 

Uchwała nr XV/108/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015  więcej >

 

Uchwała Nr 61/135/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2015 rok  więcej >

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 31 marca 2015 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2015 rok

Wykonanie na 31.03. 2015 roku

% wykonania planu

Dochody

90.018.382,00

24.976.856,63

27,74

Wydatki

92.017.888,00

21.100.652,36

22,93

Deficyt

1.999.506,00

-

-

Nadwyżka

-

3.876.204,27

-

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 30 czerwca 2015 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2015 rok

Wykonanie na 30.06. 2015 roku

% wykonania planu

Dochody

90.084.261,00

45.647.893,39

50,67

Wydatki

92.113.930,00

41.094.476,01

44,61

Deficyt

2.029.669,00

-

-

Nadwyżka

-

4.553.417,38

-

 

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 30 września 2015 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2015 rok

Wykonanie na 30.09. 2015 roku

% wykonania planu

Dochody

89.966.622,36

67.415.709,82

74,93

Wydatki

91.996.291,36

61.065.270,75

66,37

Deficyt

2.029.669,00

-

-

Nadwyżka

-

6.350.439,07

-

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 31 grudnia 2015 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2015 rok

Wykonanie na 31.12.2015 roku

% wykonania planu

Dochody

90.392.669,06

 88.722.403,17

 98,15

Wydatki

92.422.338,06

 89.059.298,54

 96,36

Deficyt

 2.029.669,00

336.895,37

 16,59

Nadwyżka

-

-

-

 

Uchwała Nr 39/84/15 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  więcej >

 

Uchwała Nr III/169/2015 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku więcej >

 

Uchwała Nr 76/178/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok  więcej >

 

Uchwała Nr III/85/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2016 r. więcej >Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Swendrak-Zając
Data modyfikacji: 2016/05/25 12:06:18
Redaktor: Administrator