Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
BUDŻET 2016

Uchwała Nr III/241/2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016 więcej >

 

Uchwała Nr III/242/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok więcej >

 

Uchwała Nr III/243/2015 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok więcej >

 

Uchwała Nr III/30/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2016 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr XV/107/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. więcej >

 

Uchwała Nr III/31/2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr XV/106/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego oraz w uchwale budżetowej Powiatu Dzierżoniowskiego na rok 2016 Nr XV/107/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku więcej >

 


 

Uchwała Budżetowa na rok 2016 nr XV/107/15  więcej >

 

Uchwała Nr 63/138/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu powiatu na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  więcej >

 

Uchwała nr XVI/114/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 66/148/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej > 

 

Uchwała nr XVII/119/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 71/157/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała nr XVIII/124/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 76/179/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała nr XIX/132/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 81/186/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała nr XX/135/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 86/194/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXI/142/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 91/207/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 96/227/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXII/150/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 101/237/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 104/243/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXIII/155/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 106/244/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXIV/163/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 111/257/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXV/165/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 116/267/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXVI/167/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 08 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała nr XXVII/171/16 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016  więcej >

 

Uchwała Nr 120/275/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej > 

 

Uchwała Nr 121/277/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2016 rok  więcej >

 

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 31 marca 2016 roku
 

Wyszczególnienie

Plan na

2016 rok

Wykonanie na 31.03.2016 roku

% wykonania planu

Dochody

85.976.521,00

25.296.211,62

29,42

Wydatki

87.602.354,00

20.396.299,49

23,28

Deficyt

1.625.833,00

-

-

Nadwyżka

-

4.899.912,13

-

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 30 czerwca 2016 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na
2016 rok

Wykonanie na 30.06.2016 roku

% wykonania planu

Dochody

87.686.137,00

46.024.914,14

52,48

Wydatki

89.326.654,00

41.771.288,91

46,76

Deficyt

1.625.833,00

-

-

Nadwyżka

 

4.253.625,23

-

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 30 września 2016 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na
2016 rok

Wykonanie na 30.09.2016 roku

% wykonania planu

Dochody

88.162.802,00

66.831.207,89

75,80

Wydatki

89.803.319,00

60.026.089,10

66,84

Deficyt

1.640.517,00

-

-

Nadwyżka

 

6.805.118,79

-

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego
na 31 grudnia 2016 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na
2016 rok

Wykonanie na 31.12.2016 roku

% wykonania planu

Dochody

88.985.857,30

90.305.735,32

101,48

Wydatki

90.626.374,30

86.823.631,50

95,80

Deficyt

1.640.517,00

-

-

Nadwyżka

 

3.482.103,82

-

 

Uchwała Nr 98/229/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  więcej >

 

Uchwała Nr III/163/2016 w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku więcej >

 

Uchwała Nr 136/319/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok  więcej >

 

Uchwała Nr III/9/2017 w sprawie Opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za 2016 rok więcej >Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Swendrak-Zając
Data modyfikacji: 2018/01/05 08:56:21
Redaktor: Administrator