Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Budżet 2017

Uchwała Nr III/242/2016 w sprawie Opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego projekcie uchwały budżetowej powiatu na rok 2017 więcej >

 

Uchwała Nr III/243/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 więcej >

 

Uchwała Nr III/244/2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017 więcej >

 

Uchwała Nr III/12/2017 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr XXVII/169/16  z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego oraz w uchwale budżetowej na rok 2017 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XXVII/170/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. więcej >

 

Uchwała Nr III/13/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2017 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego nr XXVII/170/16 z dnia 20 grudnia 2016 r, więcej >


 

 

 

Uchwała Budżetowa na rok 2017 nr XXVII/170/16  więcej >

 

Uchwała Nr 121/278/16 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu powiatu na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  więcej >

 

Uchwała Nr 126/297/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXVIII/180/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017  więcej >

 

Uchwała nr XXIX/185/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017  więcej >

 

Uchwała Nr 132/305/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budzetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXX/190/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017  więcej >

 

Uchwała Nr 137/321/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXXI/193/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017  więcej >

 

Uchwała Nr 141/338/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXXII/197/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017  więcej >

 

Uchwała Nr 146/353/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 148/365/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 r.  więcej >

 

Uchwała nr XXXIII/202/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 152/373/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 156/377/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXXIV/210/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 161/388/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXXV/216/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 26 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 165/392/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXXVI/219/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 170/398/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 173/405/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXXVII/238/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 175/409/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała nr XXXVIII/245/17 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 rok  więcej >

 

Uchwała Nr 179/419/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 rok  więcej >

 

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego

na 31 marca 2017 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2017 rok

Wykonanie na 31.03. 2017 roku

% wykonania planu

Dochody

87.357.708,00

24.918.893,55

28,52

Wydatki

88.919.684,00

21.119.915,31

23,75

Deficyt

1.561.976,00

-

-

Nadwyżka

 

3.798.978,24

-

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego

na 30 czerwca 2017 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2017 rok

Wykonanie na 30.06. 2017 roku

% wykonania planu

Dochody

86.539.148,00

44.857.523,89

51,83

Wydatki

88.101.124,00

40.042.060,95

45,45

Deficyt

1.561.976,00

-

-

Nadwyżka

-

4.815.462,94

-

 

Wykonanie budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego

na 30 września 2017 roku

 

Wyszczególnienie

Plan na

2017 rok

Wykonanie na 30.09. 2017 roku

% wykonania planu

Dochody

87.299.039,21

65.776.618,48

75,34

Wydatki

88.861.015,21

59.261.097,42

66,68

Deficyt

1.561.976,00

-

-

Nadwyżka

-

6.515.521,06

-

 

 

Uchwała Nr 161/387/17 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  więcej >

 

Uchwała Nr III/221/2017 w sprawie opinii przedłożonej przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku więcej >Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Swendrak-Zając
Data modyfikacji: 2018/01/16 07:48:08
Redaktor: Administrator