Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ADRES:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
ul.Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów

 

KONTAKT:
tel. 74-833-98-95
tel./fax 74-833-98-96

księgowość 74-833-16-14

e-mail: pcpr@pcprdzierzoniow.pl


STRUKTURA ORGANIZACYJNA:
Dyrektor – ANNA ŁATA

Zespół ds. świadczeń, pomocy społecznej oraz osób niepełnosprawnych –

 1. Magdalena Bracichowicz,
 2. Justyna Tarnowska – Gnieciak,
 3. Ilona Krzos,
 4. Marta Gremska,
 5. Elżbieta Jabrzyk,
 6. Kornelia Wiszniewska,
 7. Magdalena Jachowicz,
 8. Wioletta Oszywa

 

 

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej –

 1. Elżbieta Jabrzyk,
 2. Kornelia Wiszniewska,
 3. Małgorzata Sazońska,
 4. Magda Mańdok - Ciapka,
 5. Aleksandra Chmielewska,
 6. Magdalena Kozak,
 7. Ilona Krzos,
 8. Marta Gremska

 

Zespół administracyjno – księgowy:

 1. Aneta Jurczenko – Główna Księgowa,
 2. Katarzyna Nowakowska,
 3. Agnieszka Kachniarz

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017, poz.697 z póź.zmianami)
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016, poz.930 z póź.zmianami)
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz.1793 z póź.zmianami)
 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016, poz.1870 z póź.zmianami)
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016, poz.2046 z póź.zmianami)
 6. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016, poz. 902)
 7. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015, poz. 1390 z póź.zmianami)
 8. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2016, poz. 1990 z póź.zmianami)
 9. uchwały Nr XVI/120/11 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia (z póź.zmianami) 


Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Łata
Data modyfikacji: 2018/06/22 15:08:37
Redaktor: Agnieszka Kachniarz