NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Spółka z o.o.

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Konkursy ogłoszone przez NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Spółka z o.o.

Dzierżoniów, 26.01.2017


 1/KO/2017

 

KONKURS OFERT 

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ 
WARUNKÓW KONKURSU

Przedmiotem postępowania jest świadczenie kompleksowych usług związanych
z
pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji dla NZOZ Szpitala Powiatowego
w Dzierżoniowie Sp. z o.o. na kwotę 2.000.000,00   zł ( słownie: dwa miliony złotych 00/100)

łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na realizację inwestycji
wymienionych
w planie inwestycyjnym na lata 2016-2018. Poręczycielem należności głównej
oraz odsetek
emisji obligacji będzie Powiat Dzierżoniowski. Rada Powiatu Dzierżoniowskiego
podejmie
stosowną uchwałę po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, przed zawarciem umowy
zgodnie
z uchwałą Zarządu Powiatu.


Pliki do pobrania

KONKURS_OFERT_OBLIGACJE_2017.zip

Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Oświadczenie – załącznik nr 2

Postępowanie  konkursowe

Bilans i RZiS II kwartał 2016

Opinia i raport za 2015 rok

Pismo Zarządu Powiatu

Plan inwestycyjny

Sprawozdanie finansowe 2015

Uchwała Rady Powiatu

 SPROSTOWANIE _KO_2017.zip

 ZMIANA TERMINU.zip

Wybor ofert 1 KO 2017.zip

 


Osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Smolarz
Data modyfikacji: 2017/03/29 14:36:30
Redaktor: Rafał Kowalczyk