Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_l1a.bmpPowiatowy Urząd Pracy

Rynek 27

58-200 Dzierżoniów

powiat dzierżoniowski

województwo dolnośląskie

 

 

KONTAKT:

                        tel.             074/ 832-03-80

                        fax             074/ 831-23-47

                        e-mail  sekretariat@dzierzoniow.praca.gov.pl

 

 

DYREKTOR URZĘDU :

 

 Monika Zawilak

 

ZASTĘPCA DYREKTORA URZĘDU :

 

Aneta Szady

 
 GŁÓWNY KSIĘGOWY :

 

 Anna Sługocka

 

Rachunek bieżący podstawowy PUP w Dzierżoniowie

(na to konto mozna dokonywać wpłat za kary wynikające z zawartych umów)

98 9527 0007 0026 0853 2000 0001

Rachunek środków Funduszu Pracy PUP w Dzierżoniowie

(na to konto można dokonywać wpłat z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, 

zwrotów refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków na  działalność gospodarczą,

w tym zwrot podatku VAT.)

33 9527 0007 0026 0853 2000 0007

Rachunek dotyczący wpłat z tytułu powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

06 9527 0007 0026 0853 2000 0008

 


NIP 882-14-76-156
REGON 891074712

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jarosław Lang

e-mail: inspektor@dzierzoniow.praca.gov.pl

 

  


 Wykaz telefonów 

 


 

GODZINY PRACY

   

Dni tygodnia

godziny urzędowania

obsługa bezrobotnych

Poniedziałek

7.30 – 15.30

7.30 – 14.00

Wtorek

7.30 – 15.30

7.30 – 14.00

Środa

7.30 – 15.30

7.30 – 14.00

Czwartek

7.30 – 15.30

7.30 – 14.00

Piątek

7.30 – 15.30

7.30 – 14.00

  Przerwa                10.40 - 11.00

 

Punkty obsługi bezrobotnych:

 

a)   Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27;

b)      Filia PUP w Bielawie, ul. Wolności 109;

 

 Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która:

  • spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,

  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,

  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

 

  


Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Mazik
Data modyfikacji: 2018/09/10 07:21:10
Redaktor: Mateusz Pasternak