Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WYNIK NABORU

 

Starosta Dzierżoniowski
Rynek 27
58-200 Dzierżoniów

 

OR.210.1.2017

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DZIERŻONIOWIE

 

Wicestarosta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie wybrana została Pani Monika Zawilak, zamieszkała w Dzierżoniowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta Pani Moniki Zawilak spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w publicznych służbach zatrudnienia, w tym na stanowisku kierowniczym.

Pani Monika Zawilak wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną oraz praktyczną znajomością zagadnień na stanowisku, na które aplikowała.

Predyspozycje i umiejętności ww. osoby gwarantują prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

 

Dzierżoniów, dnia 31 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
/-/Marek Piorun
Wicestarosta

 

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Raś
inspektor
tel. 74 832 52 22



Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).



Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2018/01/31 15:01:46
Redaktor: Administrator