Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WYNIK NABORU

 

Starostwo Powiatowe
w Dzierżoniowie
Rynek 27
58-200 Dzierżoniów

 

OR.210.7.2018

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektora ds. transportu, przewozów i zarządzania ruchem na drogach w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

Starosta Dzierżoniowski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. transportu, przewozów i zarządzania ruchem na drogach w Wydziale Komunikacji i Transportu wybrana została Pani Monika Wojciechowska-Krotla, zamieszkała w Bielawie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta złożona przez Panią Monikę Wojciechowską-Krotlę spełniła wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Zastosowane techniki i metody naboru pokazały, że kandydatka posiada niezbędne przygotowanie merytoryczne i umiejętności przydatne w pracy na stanowisku, o które się ubiegała. Ponadto posiadane kompetencje oraz cechy osobowościowe kandydatki gwarantują prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Dzierżoniów, dnia 11 października 2018 r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
/-/ Zbigniew Dragan
Sekretarz PowiatuUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2018/10/11 11:03:10
Redaktor: Administrator