Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wynik naboru na stanowisko urzędnicze

Starostwo Powiatowe
w Dzierżoniowie
ul. Rynek 27
58-200 Dzierżoniów

 

OR.210.8.2017

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektora w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

 

Wicestarosta informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wybrana została Pani Małgorzata Wiatr, zamieszkała w Bielawie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatura Pani Małgorzaty Wiatr spełniła oczekiwania Komisji Rekrutacyjnej. Zastosowane techniki i metody naboru pokazały, że kandydatka posiada niezbędne przygotowanie merytoryczne i umiejętności przydatne w pracy na stanowisku, o które się ubiegała. Ponadto posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowościowe kandydatki gwarantują prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Dzierżoniów, dnia 5 października 2017 r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
/-/Zbigniew Dragan
Sekretarz PowiatuUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2017/10/05 14:07:19
Redaktor: Administrator