Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego

       Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 z póź. zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Piotra Buczaka, prowadzącego firmę PLUM BOOM ARCHITEKCI PIOTR BUCZAK, ul. Pocztowa 15/1, 58-200 Dzierżoniów, działającego w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego tj. kładki dla pieszych w Dzierżoniowie, w km 31+469 rzeki Piławy o następujących parametrach:

- rzędna stropu kładki dla pieszych 258,400 m n.p.m.

- rzędna dna rzeki Piławy 254,575 m n.p.m.

- rzędna zwierciadła wody 1% 257,200 m n.p.m.

- współrzędne geograficzne kładki N 50043'29.43" E 160 39'1.15"

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pok. 117 (I piętro), tel. 74-832-36-69 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2017/12/04 09:34:56
Redaktor: Bożena Ralko