Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 z póź. zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Ewy Twardysko, prowadzącej firmę "GEOTECH" Ewa Twardysko, ul. Księcia Bolka 18/1, 58-100 Świdnica, działającej w imieniu Gminy Miejskiej Bielawa, Plac Wolności 1, 58-260 Dzierżoniów, dotyczący wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Bielawa za pomocą wylotów określonych w załączniku nr 1 pn. "Wody opadowe i roztopowe odprowadzane za pomocą kanalizacji deszczowej z terenu miasta Bielawa": W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy, w tym z szczegółową lokalizacją poszczególnych wylotów i ilością odprowadzanych wód opadowych można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pok. 117 (I piętro), tel. 74-832-36-69 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2017/12/08 13:11:21
Redaktor: Bożena Ralko