Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie na podstawie art 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 z póź. zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Józefa Nawój o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w następującym zakresie:

- Budowa urządzenia wodnego tj.:

 • zbiornika wodnego na działkach nr 61/6, 62/12, 62/13 oraz 504 i 505 obręb Sieniawka, gmina Łagiewniki, o powierzchni 0,28 ha,

 • przebudowę rowu melioracyjnego stanowiącego działkę nr 504 obręb Sieniawka, gmina Łagiewniki poprzez budowę dwóch przepustów typu PP-1/40 przed i za zbiornikiem wodnym oraz likwidację rowu w czaszy zbiornika.

- Szczególne korzystanie z wód:

 • Pobór wody z rowu melioracyjnego stanowiącego działkę nr 504 obręb Sieniawka, gmina Łagiewniki dla potrzeb napełnienia projektowanego zbiornika wodnego w okresie całego roku, w następującej ilości:

  Q max.h.= 36,0 m3/h

  Qśr.d. = 350 m3/d

  Qmax.r. = 1400 m3/r

 • Pobór wody z rowu j/w do podtrzymania zalewu projektowanego zbiornika (pokrycie strat na parowanie z wolnej powierzchni zwierciadła wody w okresie wegetacyjnym - III-X) w ilości:

  Qmax.h.= 0,94 m3/h

  Qśr.d. = 9,50 m3/d

  Qmax.r. = 2328 m3/r

 • Zrzut wody ze zbiornika za pośrednictwem przepustu z piętrzeniem typ PP-1/40 do rowu stanowiącego działkę nr nr 504 obręb Sieniawka, gmina Łagiewniki ilości Qmax.=8,1 dm3/s, tj. przez 2 doby w ilości:

  Qmax.h.= 29,2 m3/h

  Qśr.d. = 700 m3/d

  Qmax.r. = 1400 m3/r

 • Przetrzymanie wody w rowie (dz. nr 504 obręb Sieniawka, gmina Łagiewniki) do rzędnej maksymalnego piętrzenia wynoszącym 222,20 m n.p.m. za pomocą przepustu z piętrzeniem typ PP-1/40 w celu zalewu projektowanego zbiornika i podtrzymania zalewu w zbiorniku w okresie całego roku.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pok. 117 (I piętro), tel. 74-832-36-69 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2017/11/20 15:24:10
Redaktor: Bożena Ralko