Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

    Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie na podstawie art 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1121 z póź. zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Ewy Twardysko, prowadzącej firmę "GEOTECH" Ewa Twardysko, ul. Księcia Bolka 18/1, 58-100 Świdnica, działającej w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, dotyczący wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Dzierżoniów:

- 92 wylotami do rzeki Piławy (oznaczonych jako P1-P71, W1-W18)

- 7 wylotami do potoku Brzęczek (oznaczonych jako B1, B1A do B6)

- bezimiennego cieku (dopływ Włóczki) 2 wylotami RM1 i RM2

- 4 wylotami rowu melioracyjnego RGI ( RGI2-RGI5)

- 4 wylotami do rowu melioracyjnego REI (REI1 - REI 4)

- 3 wylotami do rowu melioracyjnego R-27 (R271-R273)

- wylotem RW1 do rowu przydrożnego ul. Wrocławskiej

- wylotem Z2 do rowu melioracyjnego poniżej przepustu pod ulicą Polną

- wylotem Z1 do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 383 (ul. Kilińskiego)

- 3 wylotami do potoku Pieszyckiego (PP1-PP3)

- wylotem WZ1 do bezimiennego rowu (dopływ rzeki Piławy)

- 5 wylotami do rowu przydrożnego na działce nr 664 obręb Przedmieście (A-E)

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy, w tym ze szczegółową lokalizacją poszczególnych wylotów i ilością odprowadzanych wód opadowych można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38, pok. 117 (I piętro), tel. 74-832-36-69 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2017/11/20 15:22:19
Redaktor: Bożena Ralko