Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Oferty inwestycyjne

Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do odrębnego zagospodarowania w formie zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - lokal użytkowy nr 3 w budynku 23 w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38  więcej >


Starosta Dzierżoniowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - lokal użytkowy nr 3 w budynku 23 w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38  więcej >


Starosta Dzierżoniowski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość gruntowa położona w Dzierżoniowie przy ul. Batalionów Chłopskich, oznaczona geodezyjnie w obrębie 0001, Przedmieście jako działka nr 206/3, AM-4, o powierzchni 0.0168 ha  więcej >


Starosta Dzierżoniowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat  więcej >


Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego dotyczący nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 618/2 obręb Południe w Gminie Bielawa  więcej >


Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości rolnej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 179/2 o powierzchni 0.3172 ha obręb 0001 Gilów, w Gminie Niemcza  więcej >
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Głąbik
Data modyfikacji: 2018/04/13 08:19:49
Redaktor: Milena Weselska