Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

  

Starosta Dzierżoniowski

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do

zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli

i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych*


 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej, oznaczona geodezyjnie w obrębie 0004, Centrum jako działka nr 544/5, AM-7, o powierzchni 0.0815 ha, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą SW1D/00015396/2.

Teren działki płaski, nieutwardzony, ogrodzony. Na gruncie brak nasadzeń oraz drzew, teren porośnięty samosiejkami krzewów. Dojazd do nieruchomości możliwy od strony
ul. Nowowiejskiej 50a, lub przez teren parkingu przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 51– brak ustanowionych służebności. Przez teren nieruchomości przebiegają urządzenia elektroenergetyczne należące do Tauron Dystrybucja S.A. w postaci kabla niskiego napięcia o długości około 20m.

Zabudowę nieruchomości stanowi budynek jednokondygnacyjny po byłej stacji transformatorowej, wybudowany w 1970 r. Budynek o powierzchni użytkowej 270,43 m2, składający się z 7 pomieszczeń, wybudowany częściowo z cegły pełnej, częściowo z płyt prefabrykowanych betonowych. Elementy konstrukcyjne budynku charakteryzuje wysoki stopień zużycia. Zły stan techniczny budynku.

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

 

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Kilińskiego, Kościuszki, Świdnicką, Złotą, Zachodnią oraz linią kolejową przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej nr LII/344/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014 r., poz. 3631) nieruchomość leży na terenie oznaczonym symbolem 2P/U zabudowa przemysłowa i usługowa.

Nieruchomość pozostaje niezagospodarowana od 2010 r.

 

 

Cena nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000 zł (netto). Vat zwolniony - art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

Inne informacje

Wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego Rynek 27
i przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie oraz zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego
na okres 21 dni tj. od dnia 6 grudnia 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) winny złożyć do Starosty Dzierżoniowskiego stosowny wniosek. Termin składania wniosków mija dnia 17 stycznia 2018 r. (tj. 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu).

 

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Ambroszczyk

Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

tel. 74 832 36 65

 

 

*Zarządzenie Nr 412 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Głąbik
Data modyfikacji: 2017/12/06 07:48:26
Redaktor: Milena Weselska