Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Zarząd Powiatu

 

Skład Zarządu Powiatu

Kontakt

 

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Zarządu Powiatu

Kompetencje nadzorcze etatowych członków Zarządu

 

Uchwały Zarządu Powiatu

Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu

 

 

Sylwetka starosty

Zadania starosty

 

 

Skład Zarządu Powiatu

Janusz Guzdek - Starosta Dzierżoniowski, przewodniczący Zarządu Powiatu

Marek Piorun - wicestarosta

Jarosław Tyniec - członek Zarządu Powiatu (nieetatowy)

Krzysztof Nawrot - członek Zarządu Powiatu (nieetatowy)


Skład Zarządu Powiatu poprzednich kadencji > więcej

 

Kontakt

starosta Janusz Guzdek

                               sekretariat: pok. 202 w budynku Starostwa – Rynek 27

                               tel. 074/ 832-18-64, 832-52-00, fax 074/ 832-18-60

 e-mail: powiat@pow.dzierzoniow.pl

                              

 

wicestarosta Marek Piorun

                               pok. 202 sekretariat

                               kontakt – jak wyżej

 

 

Kompetencje nadzorcze etatowych członków Zarządu Powiatu

 

Starosta Janusz Guzdek:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli,
 • obronność,
 • przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy,
 • edukacja publiczna,
 • budżet i finanse,
 • ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa,
 • transport i drogi publiczne,
 • zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

 

Wicestarosta Marek Piorun:

 • promocja powiatu i rozwój przedsiębiorczości,
 • promocja i ochrona zdrowia,
 • zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo,
 • geodezja, kartografia, kataster i nieruchomości,
 • pomoc społeczna,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • kultura, sport i turystyka,
 • rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska i przyrody,
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez powiat.

 

 

Janusz Guzdek, starosta dzierżoniowski

 

 

Sylwetka starosty – ur. w 1952 r., żonaty, troje dzieci. Ukończył Pomaturalne Studium Budowlane, studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studia prawno-samorządowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w ZR „Diora”, później pracował kolejno: jako mistrz w DZPB „Silesiana”, kierownik techniczny i dyrektor ds. technicznych w PZZ Dzierżoniów oraz jako dyrektor w spółce z o.o. „BUDCORR”. Od roku 1990 przez 16 lat pełnił funkcję wójta gminy Łagiewniki. Odznaczony Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP. Otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego za II miejsce w województwie za inwestycje na rzecz ekologii. Odznaczony przez naczelnika ZHP Złotą Odznaką Przyjaciół Harcerstwa. Dwukrotnie wprowadził gminę Łagiewniki do Złotej Setki Gmin w Polsce o największych inwestycjach. Funkcję starosty pełni od 2006 roku.

                              Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2014/12/15 08:15:20
Redaktor: Administrator