Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Radni poprzednich kadencji

Poprzednie kadencje Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

I kadencja (1998-2002)

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Zofia Mirek (10.11.1998r.- 2002r.)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Zofia Cupak (10.11.1998r.- 2002r.)
Wiesław Matczak (10.11.1998r.- 27.03.2001r.)
Stanisław Modrzejewski (27.03.2001r.- 2002r.)

Poszczególni radni I kadencji:
Andrzej Bartoszyński, Zbigniew Basisty, Leszek Białek, Mieczysław Błażejczak, Wiesława Bronowicka, Irena Bukalska, Janusz Cąber, Mateusz Cegiełka, Zofia Cupak, Piotr Domański, Józef Gajda, Zbigniew Glanowski, Stefan Gorlicki, Henryk Grzebieluch, Wiesław Iwanowski, Kazimierz Janeczko, Jerzy Jankowski, Zbigniew Jednoróg, Wiesław Kałamaga, Andrzej Kotowski, Adam Kożuch, Krzysztof Łakomski, Wiesław Matczak, Zofia Mirek, śp. Stanisław Modrzejewski, Zbigniew Owczarek, Teresa Pawełoszek, Leszek Pawlak, Ryszard Podolski, Danuta Powierza, Jerzy Procków, Irena Skibniewska-Kozak, śp. Wiesław Staniszewski, Jan Swat, Krystyna Szmigielska, Jarosław Tyniec, Maciej Weznerowicz, śp. Zbigniew Wilkos, Piotr Wiśniowski, Kazimierz Wszoła, Alina Zygmunt-Kulesza (wstąpiła w skład Rady Powiatu w miejsce radnego śp. Wiesława Staniszewskiego dnia 29 czerwca 1999r.)

Kluby Radnych I kadencji:

KOALICJA
Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD):
Jerzy Jankowski - przewodniczący (od października 2000r.)
Leszek Białek
Zofia Cupak
Piotr Domański
Zbigniew Jednoróg (od marca 2002r.)
Wiesław Kałamaga
Adam Kożuch
Zofia Mirek
Stanisław Modrzejewski
Zbigniew Owczarek
Ryszard Podolski
Danuta Powierza (od marca 2002r.)
Jan Swat - przewodniczący (funkcję przewodniczącego pełnił do października 2000r.)
Piotr Wiśniowski
Kazimierz Wszoła

Klub Ponadpartyjne Forum Samorządowe (PFS):
Janusz Cąber- przewodniczący
Henryk Grzebieluch
Wiesław Iwanowski

Klub Przymierze Społeczne (PS):
Krystyna Szmigielska- przewodnicząca (od marca 2002r.)
Danuta Powierza- przewodnicząca i członek Klubu (do marca 2002r.)
Jerzy Procków
Maciek Weznerowicz
Alina Zygmunt- Kulesza
Zbigniew Jednoróg (do marca 2002r.)

OPOZYCJA
Klub Akcji Wyborczej Solidarność (AWS):
Zbigniew Basisty- przewodniczący (do maja 2000r.)
Andrzej Bartoszyński- przewodniczący (funkcję przewodniczącego pełnił do maja 2000r.)
Mieczysław Błażejczak
Wiesława Bronowicka
Irena Bukalska
Teresa Pawełoszek
Leszek Pawlak
Irena Skibniewska- Kozak
Jarosław Tyniec
Zbigniew Wilkos
Kazimierz Janeczko
Andrzej Kotowski
Krzysztof Łakomski

Nasz Powiat:
Mateusz Cegiełka- przewodniczący
Józef Gajda
Zbigniew Glanowski
(w 2001r. nastąpiło scalenie Klubu Nasz Powiat z Klubem AWS)

Klub Zgoda Samorządowa (ZS) (od kwietnia 2002r.):
Mateusz Cegiełka- przewodniczący
Józef Gajda
Zbigniew Glanowski
Kazimierz Janeczko
Andrzej Kotowski
Krzysztof Łakomski

Radny niezrzeszony- Wiesław Matczak (wystąpił z klubu SLD w 2000r.)


II kadencja (2002- 2006)

Przewodnicząca Rady Powiatu:
Zofia Mirek (18.11.2002r.- 2006r.)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Wiesław Kaptur (18.11.2002r.- 17.11.2003r.)
Zbigniew Kwaśnik (17.11.2003r.- 2006r.)
Krzysztof Zawadzki (18.11.2002r.- 2006r.)

Poszczególni radni II kadencji:

Ferdynand Ardelli, Andrzej Bartoszyński, Janusz Cąber, Zofia Cupak, Jan Janik, Wiesław Kałamaga, Wiesław Kaptur, Henryk Kieszniewski, Adam Kożuch, Zbigniew Kwaśnik, Zofia Mirek, Leszek Pawlak, Marek Piorun (mandat wygasł na skutek zrzeczenia się dnia 18.11.2002r.), Ryszard Podolski, Danuta Powierza, Zbigniew Rak (mandat wygasł na skutek zrzeczenia się dnia 28 marca 2003r.), Zbigniew Skowroński, Jarosław Tyniec, Beata Wester, Maciej Weznerowicz (mandat wygasł na skutek zrzeczenia się dnia 18 listopada 2002r.), śp. Zbigniew Wilkos, Piotr Wiśniowski, Krzysztof Zawadzki, Piotr Paś (wstąpił w skład Rady Powiatu w miejsce radnego Mieczysława Pioruna dnia 26 listopada 2002r.), Jadwiga Sierka (wstąpiła w skład Rady Powiatu w miejsce radnego Macieja Weznerowicza dnia 26 listopada 2002r.), Józef Gajda (wstąpił w skład Rady Powiatu w miejsce radnego Zbigniewa Raka dnia 25 kwietnia 2003r.)

Kluby Radnych II kadencji:

KOALICJA (26.11.2002r.- 17.11.2003r.)
Klub Radnych Obywatelski Blok Samorządowy (OBS):
Leszek Pawlak - przewodniczący klubu
Zbigniew Rak (do marca 2003r.)
Józef Gajda (do marca 2004r.)
Beata Wester
Piotr Paś
Jarosław Tyniec
Krzysztof Zawadzki
Janusz Cąber (do sierpnia 2003r.)
Wiesław Kaptur

Klub Radnych Przymierze:
Henryk Kieszniewski - przewodniczący klubu
Jan Janik
Ferdynand Ardelli (do listopada 2003r.)
Andrzej Bartoszyński

OPOZYCJA
Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD):
Ryszard Podolski - przewodniczący klubu (funkcję przewodniczącego pełnił do października 2003r.)
Danuta Powierza - wiceprzewodnicząca
Adam Kożuch- przewodniczący klubu (od października 2003r.)
Zofia Cupak
Wiesław Kałamaga
Zbigniew Kwaśnik
Zofia Mirek
Zbigniew Skowroński
Maciej Weznerowicz (do listopada 2002r.)
Zbigniew Wilkos
Piotr Wiśniowski

Klub radnych Forum (od października 2003r.):
Wiesław Kaptur - przewodniczący klubu
Janusz Cąber
Jadwiga Sierka
Józef Gajda (od marca 2004r.)

Radny niezrzeszony- Ferdynand Ardelli (wystąpił z klubu Przymierze w 2003r.)

KOALICJA (17.11.2003r. - 27.11.2006r.)
Klub radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD):
Ryszard Podolski - przewodniczący klubu
Danuta Powierza - wiceprzewodnicząca
Adam Kożuch
Zofia Cupak
Wiesław Kałamaga
Zbigniew Kwaśnik
Zofia Mirek
Zbigniew Skowroński
Zbigniew Wilkos
Piotr Wiśniowski

Klub radnych Forum:
Wiesław Kaptur - przewodniczący klubu
Janusz Cąber
Jadwiga Sierka
Józef Gajda

OPOZYCJA
Klub Radnych Obywatelski Blok Samorządowy – Platforma Obywatelska (nazwa od lutego 2006r.):
Leszek Pawlak - przewodniczący klubu
Piotr Paś
Jarosław Tyniec
Krzysztof Zawadzki

Klub radnych Przymierze:
Henryk Kieszniewski - przewodniczący klubu
Andrzej Bartoszyński
Jan Janik

Radny bez przynależności klubowej: Ferdynand Ardelli
III kadencja (2006-2010)

Przewodniczący Rady Powiatu:
Mateusz Cegiełka (27.11.2006r.-12.11.2010r.)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Krzysztof Zawadzki (27.11.2006r.-12.11.2010r.)
Roman Gabrowski (27.11.2006r.-12.11.2010r.)

Poszczególni radni III kadencji:
Ferdynand Ardelli, Albert Blacharz, Zuzanna Bielawska (mandat wygasł na skutek zrzeczenia się dnia 12.12.2006r.), Mirosław Bogucki, Janusz Cąber, Mateusz Cegiełka, Marek Chmielewski (mandat wygasł na skutek zrzeczenia się dnia 29.05.2007r.), Zbigniew Czarnecki, Roman Gabrowski, Jacek Grzebieluch, Janusz Guzdek, Krzysztof Kręt, Dariusz Kucharski, Janina Kuriata, Zbigniew Łastowiecki (wstąpił w skład Rady Powiatu w miejsce radnej Zuzanny Bielawskiej dnia 28.12.2006r.), Piotr Łyżwa, Zofia Mirek, Ryszard Podolski (wstąpił w skład Rady Powiatu w miejsce radnego Zbigniewa Wilkosa dnia 30.01.2007r.), Danuta Powierza, Marek Sereda, Irena Skibniewska-Kozak, Krzysztof Twardak (wstąpił w skład Rady Powiatu w miejsce radnego Marka Chmielewskiego dnia 26.06.2007r.), Jarosław Tyniec, Sławomir Waś (mandat wygasł na skutek zrzeczenia się dnia 29.12.2009r.), Zbigniew Wilkos (mandat wygasł w związku ze śmiercią radnego dnia 28.12.2006r.), Krzysztof Zawadzki, Zdzisław Kawończyk (wstąpił w skład Rady Powiatu w miejsce radnego Sławomira Wasia dnia 26.01.2010r.).


Kluby Radnych III kadencji:

KOALICJA
Klub Radnych Obywatelski Blok Samorządowy (OBS):
Zbigniew Czarnecki - przewodniczący klubu
Marek Sereda- zastępca
Mirosław Bogucki- sekretarz
Mateusz Cegiełka
Albert Blacharz (od dnia 28.05.2008r.)

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP (PO):
Jacek Grzebieluch - przewodniczący klubu
Marek Jan Chmielewski (do dnia 29.05.2007r.)
Dariusz Kucharski
Piotr Łyżwa
Jarosław Tyniec
Krzysztof Zawadzki
Krzysztof Twardak (od dnia 26.06.2007r.)

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość (PiS):
Irena Skibniewska- Kozak- przewodnicząca klubu
Roman Gabrowski
Krzysztof Kręt
Zuzanna Bielawska (do dnia 12.12.2006r.)
Zbigniew Łastowiecki
Ferdynand Ardelli (od dnia 29.04.2008r.)

OPOZYCJA
Klub Radnych Lewica i Demokraci (LiD):
Zofia Mirek - przewodnicząca klubu
Danuta Powierza
Albert Blacharz (do dnia 28.04.2008r.)
Ryszard Podolski (od dnia 8.02.2007r.)


Ponadpartyjny Klub Radnych- do dnia 19.03.2008r.
Sławomir Waś- przewodniczący klubu
Janusz Cąber
Ferdynand Ardelli
Janina Kuriata

Radni Niezrzeszeni- od dnia 20 marca 2008r.
Sławomir Waś (do dnia 29.12.2009r.)
Ferdynand Ardelli (do 28.04.2008r.)
Janusz Cąber
Janina Kuriata
Zdzisław Kawończyk (od 26.01.2010r.)
IV kadencja (2010-2014)

Przewodniczący Rady Powiatu:
Jacek Grzebieluch (01.12.2010r.-21.11.2014r.)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:
Albert Blacharz (01.12.2010r.-21.11.2014r.)
Jarosław Tyniec (07.12.2010r.-21.11.2014r.)

Poszczególni radni IV kadencji:
Zuzanna Bielawska (mandat wygasł na skutek zrzeczenia się dnia 28.12.2010r.), Albert Blacharz, Mirosław Bogucki, Tadeusz Derenowski, Wacław Dziendziel, Kazimierz Florczak, Jerzy Gierczak, Jacek Grzebieluch, Janusz Guzdek, Wiesław Kaptur, Dorota Konieczna- Enőzel, Grzegorz Kosowski (mandat wygasł na skutek zrzeczenia się dnia 01.12.2010r.), Marian Kowal, Dariusz Kucharski, Eugeniusz Łabęcki, Piotr Łyżwa, Zofia Mirek, Ryszard Podolski, Danuta Powierza, Jarosław Rudnicki, Danuta Sitnik (wstąpiła w skład Rady Powiatu w miejsce radnej Zuzanny Bielawskiej dnia 25.01.2011r.), Irena Skibniewska- Kozak, Henryk Smolny, Jarosław Tyniec (wstąpił w skład Rady Powiatu w miejsce radnego Grzegorza Kosowskiego dnia 07.12.2010r.), Krzysztof Zawadzki


Kluby Radnych IV kadencji:

KOALICJA:
PLATFORMA OBYWATELSKA RP (03.12.2010r.):
Dariusz Kucharski – przewodniczący
Dorota Konieczna – Enőzel- wiceprzewodnicząca
Tadeusz Derenowski
Janusz Guzdek
Jacek Grzebieluch
Piotr Łyżwa
Jarosław Tyniec (14.12.2010r.)
Krzysztof Zawadzki

OBYWATELSKI BLOK SAMORZĄDOWY (01.12.2010r.):
Henryk Smolny – przewodniczący
Albert Blacharz
Mirosław Bogucki
Marian Kowal (od 29.03.2011r.)
Eugeniusz Łabęcki (od 29.03.2011r.)

OPOZYCJA:
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (03.12.2010r.):
Zofia Mirek – przewodnicząca
Kazimierz Florczak
Ryszard Podolski
Danuta Powierza

FORUM 2010 (07.12.2010r.):
Wiesław Kaptur – przewodniczący
Wacław Dziendziel
Jarosław Rudnicki

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (25.01.2011r.- 30.08.2011r.):
Jerzy Gierczak – przewodniczący
Irena Skibniewska – Kozak - wiceprzewodnicząca
Danuta Sitnik – sekretarz

od 30.08.2011r. radni niezrzeszeni:
Jerzy Gierczak
Irena Skibniewska – Kozak
Danuta Sitnik


Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2014/12/29 12:05:57
Redaktor: Angelika Pompa