Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
sprowadzanie zwłok lub urny z prochami z zagranicy

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27

 

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

 

III piętro, pokój 317, nr telefonu: 74 832-52-29

 

e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

 

 

 

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek ;

  2. w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9. ust. 3a usatwy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu  zmarłych.

 

Uwaga!

 

Wniosek o pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami z zagranicy może złożyć osoba uprawniona (członek rodziny) lub upoważniona przez nią firma pogrzebowa.

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 912 t.j.);

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1866);

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy:

 

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia /art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2/ Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

Opłata skarbowa:

Decyzja jest wolna od opłaty skarbowej.

 

Klauzula informacyjna RODOUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wójcik
Data modyfikacji: 2018/05/25 13:12:55
Redaktor: Łukasz Łoś