Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
sprawy wojskowe (kwalifikacja wojskowa)

 

 

PRZEPROWADZANIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

 

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wykonywane są także przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
W przypadku braku możliwości ustalenia stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej – osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej kierowane są na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.
W trakcie kwalifikacji wojskowej, wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015,  poz. 144 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 w sprawie  kwalifikacji wojskowej (Dz. U. nr 202, poz. 1566 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014  w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1595); 
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach ( Dz. U. nr 151, poz. 1595 z późn. zm.).

Nowy podział terytorialny

Od 1 stycznia 2011 roku mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego sprawy związane z powszechnym obowiązkiem obrony realizują w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku.

 Uzyskać tam  można wpis w książeczce wojskowej dotyczący uregulowania stosunku do służby wojskowej oraz szczegółowe informacje odnośnie nowych ochotniczych form służby wojskowej np. w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) i służby przygotowawczej.

 Z dniem 31 grudnia 2010 rozformowana została Wojskowa Komenda Uzupełnień w Świdnicy, która obsługiwała obywateli powiatu dzierżoniowskiego.
Nastąpiło to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2010r., nr 41, poz. 242).

Adres: WKU Kłodzko
Ul. Bohaterów Getta 7
57-300 Kłodzko
Tel. 74 867 – 28 – 13

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wójcik
Data modyfikacji: 2015/03/03 10:18:40
Redaktor: Łukasz Łoś