Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe

  

Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach otwartych konkursów ofert

 

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (obowiązujący od dnia 3 września 2016 r.)

 

Wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego (tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (do oferty złożonej przed 3 września 2016 r.)

 

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (do oferty złożonej po 3 września 2016 r.)

 

Wzór uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

Ogłoszenia o konkursach  więcej >


Rozstrzygnięcia konkursów  więcej >


Wykaz ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej >


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego pn. "Każda Używka to Fałszywka" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej >


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Łagiewnikach na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie obozu harcerskiego nad morzem "Harcerskim szlakiem" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej >


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa na realizację zadania publicznego pn. "Dzieje meblarstwa na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 200. rocznicę ich powstania" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  więcej >
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wójcik
Data modyfikacji: 2017/11/14 17:18:02
Redaktor: Łukasz Łoś