Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2017 w zakresie turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji

 

WYKAZ
ofert, które otrzymały wsparcie finansowe
w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2017 w zakresie
turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

w zł

Turystyka i krajoznawstwo

1.

1/17-T

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej

Spacery po powiecie dzierżoniowskim

1.600

2.

2/17-T

Polski Czerwony Krzyż

Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki w Powiecie

900

3.

3/17-T

Polski Czerwony Krzyż

Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki w Powiecie

1.200

4.

4/17-T

Stowarzyszenie Niemcza - Partnerstwo Miast

Turystyka bez granic w partnerstwie miast

3.000

5.

5/17-T

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa

Integracja podstawą komunikacji stowarzyszeń promujących historię powiatu i zachęcających do odkrywania turystycznych walorów regionu”

1.000

6.

6/17-T

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Ząbkowicach Śl.

Rozpoczęcie sezonu przewodnickiego 2017 w tysiącletniej Niemczy

2.000

7.

7/17-T

Fundacja „Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Hej, w góry

900

8.

8/17-T

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech”

Wsiąść do pociągu...”

500

9.

9/17-T

Stowarzyszenie Kobiet Amazonki

Amazonki poznają Niemczę i okolice – pod hasłem: ”Cudze chwalicie swego nie znacie”

1.200

10

11/17-T

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika

Turystyczna przygoda w Owieśnie

1.200

Razem

13.500

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1.

1/17-K

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej

Świat sztuki

3.000

2.

2/17-K

Fundacja „Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Czas świąteczny

1.000

3.

3/17-K

Fundacja „Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Trwaj chwilo

800

4.

4/17-K

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty

Pielęgnowanie polskości, rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych historycznej warty honorowej

1.000

5.

5/17-K

Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna

Opracowanie i wystawienie musicalu pt. „W osiemdziesiąt minut dookoła świata”

3.000

6.

6/17-K

Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna

Opracowanie i wystawienie musicalu pt. „La, la, lato”

3.000

7.

7/17-K

Stowarzyszenie Niemcza – Partnerstwo Miast

Niemcza 17- 1000 lecie zwycięskiej obrony Niemczy

1.500

8.

8/17-K

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa

Zapomniana polskość na terenie powiatu dzierżoniowskiego do 1945 r.”

2.500

9.

12/17-K

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”

Podniesienie atrakcyjności Powiatu dzierżoniowskiego poprzez organizację imprezy: „Spotkanie z historią i kulturą na Zamku w Owieśnie”

1.200

10.

13/17-K

Stowarzyszenie „Uciechów - Moja Wieś”

III Uciechowska Biesiada

1.800

11.

14/17-K

Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej „Fart”

VII Warsztaty Gospel

1.800

12.

15/17-K

Stowarzyszenie Tolkienowskie „Wieża”

Sowiogórskie Śródziemie”

1.000

13.

16/17-K

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dzierżoniowie

Deptanie kapusty”

500

14.

17/17-K

Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie

Wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć popularyzujących lokalną tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Powiatu - organizacja Dnia Kultury Kresowej

3.000

15.

18/17-K

Samodzielne Koło Terenowe nr 92 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Powiat dzierżoniowski wczoraj i dziś

2.000

16.

19/17-K

Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej

Dziedzictwo kulinarne Powiatu dzierżoniowskiego

2.500

17.

20/17-K

Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej

Zapomniane skarby. Rekonstrukcja zestawu biżuterii wczesnośredniowiecznej na podstawie znalezisk z Radzikowa i Niemczy

2.000

18.

21/17-K

Stowarzyszenie Kwaterodawców Kraina Sudecka

Strój regionalny jako forma promocji powiatu dzierżoniowskiego

1.100

19.

22/17-K

Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

Spektakl jubileuszowy „Niemcza 1017-2017”

3.000

20.

24/17-K

Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu Koło Ziemi Dzierżoniowskiej

Dzień Sybiraka - rocznica powrotu do macierzy

800

21.

25/17-K

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika

Pięknym słowem malowane...

1.000

Razem

37.500

edukacja

1.

1/17-N

Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna

Edukacja wokalna dzieci i młodzieży

2.300

2.

2/17-N

Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna

Edukacja teatralna dzieci i młodzieży

2.300

3.

4/17-N

Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin

Organizacja XI Ogólnopolskiego Seminarium Karate Kyokushin

2.700

4.

5/17-N

Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej „Fart”

Laboratorium działań artystycznych III

2.800

5.

6/17-N

Fundacja „Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Żyj zdrowo

900

6.

7/17-N

Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi

Ekologia w powiecie dzierżoniowskim

1.000

7.

8/17-N

Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych

Akademia Nowości Technicznych 2017

1.500

8.

9/17-N

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika

Spotkaj inspirujących ludzi z pasją

1.500

Razem:

15.000

Ogólnie ofert- 39 na łączną kwotę przyznanych dotacji – 66.000 zł

 

 

WYKAZ
ofert które nie otrzymały wsparcia finansowego
z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego,
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2017 w zakresie:
turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji

 

 

Lp.

 

Nr oferty

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Uzasadnienie

1.

10/17-T

Stowarzyszenie Kwaterodawców Kraina Sudecka

Spotkanie partnerskie w Warendorf

Oferta przedstawia zadanie publiczne niezgodne z tymi, na które został ogłoszony konkurs

2.

9/17- K

Stowarzyszenie Klub Biegacza „Wartko”

Znam zabytki sakralne mojego Powiatu” - wakacyjne warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu dzierżoniowskiego dla jego najmłodszych mieszkańców”

Oferta nie otrzymała wymaganej liczby punktów, kwalifikujących do otrzymania wsparcia finansowego

3.

10/17-K

Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Canzona

X Ogólnopolski Przegląd Pieśni Pasyjnej i Wielkopostnej

Oferta przedstawia zadanie publiczne niezgodne z tymi, na które został ogłoszony konkurs

4.

11/17-K

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego w Ząbkowicach Śl.

Milenijny Zlot Gwieździsty – Niemcza 1017-2017

Oferta nie otrzymała wymaganej liczby punktów, kwalifikujących do otrzymania wsparcia finansowego

5.

23/17-K

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinie

III Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarnych w Jaźwinie

Oferta została złożona na niewłaściwym druku

6.

3/17-N

Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie

Realizacja warsztatowych zajęć edukacyjnych dla młodzieży szkolnej z zakresu tematyki przyrodniczej

Oferta przedstawia zadanie publiczne niezgodne z tymi, na które został ogłoszony konkursUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wójcik
Data modyfikacji: 2017/02/21 13:54:39
Redaktor: Administrator