Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2018 w zakresie turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji

  

WYKAZ

ofert, które otrzymały wsparcie finansowe

w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2018 w zakresie:

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji

Lp.

Nr oferty

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

w zł

Turystyka i krajoznawstwo

1.

1/18-T

Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Piknik w Fortecy

500

2.

2/18-T

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej

Spacery po zdrowie i wiedzę

1.500

3.

3/18-T

Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

w Dzierżoniowie

Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki w Powiecie „Dzieci w Piernikarni Śląskiej Niemcza”

900

4.

4/18-T

Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

w Dzierżoniowie

Wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki w Powiecie

Arboretum w Wojsławicach”

1.000

5.

6/18-T

Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Dzierżoniowskiej

Wspieranie i krzewienie turystyki motocyklowej wśród mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego i miast partnerskich w 2018 r.

1.500

6.

7/18-T

Stowarzyszenie Kobiet Amazonki

Amazonki” odkrywają uroki powiatu dzierżoniowskiego

1.200

7.

8/18-T

Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Podlesie

i Ruszkowice „Razem możemy więcej”

Opowieść o naszej wsi – montaż tablic informacyjnych

600

8.

9/18-T

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło

w Dzierżoniowie

Aktywnie spędzam czas

1.200

Razem:

8.400

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1.

1/18-K

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej

Świat sztuki

2.800

2.

2/18-K

Fundacja „Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Czas świąteczny

1.000

3.

3/18-K

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty

Pielęgnowanie polskości, rozwój

i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej poprzez uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych historycznej warty honorowej

1.000

4.

4/18-K

Stowarzyszenie Kresowian

w Dzierżoniowie

Przygotowanie i druk niskonakładowych wydawnictw literackich i artystycznych -

Wydanie kalendarza kresowego na 2019 rok

2.000

5.

5/18-K

Stowarzyszenie Niemcza – Partnerstwo Miast

Między kulturą a naturą

2.500

6.

6/18-K

Polski Związek Niewidomych

Okręg Dolnośląski

Koło w Dzierżoniowie

65 lat w służbie społeczeństwa

2.300

7.

7/18-K

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy

w Dzierżoniowie

Deptanie kapusty

500

8.

9/18-K

Stowarzyszenie Polska

Asocjacja Bonsai

Międzynarodowy Festiwal Bonsai

2.000

9.

10/18-K

Stowarzyszenie Przyjaciół Pojany

Rok Jubileuszowy Zespołu Górali Czadeckich „Pojana”

4.000

10.

12/18-K

Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału Dzierżoniów

Konferencja z okazji stulecia odzyskania niepodległości

z przesłaniem Kombatantów dla Młodzieży

800

11.

13/18-K

Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna

Opracowanie i wystawienie koncertu pt. „Rozkwitały pąki białych róż” z okazji 100 -lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

3.000

12.

14/18-K

Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna

Opracowanie i wystawienie koncertu pt. „Wielka woda” opartego ma twórczości Agnieszki Osieckiej

2.500

13.

15/18-K

Stowarzyszenie „Razem dla Wsi”

Podniesienie atrakcyjności Powiatu dzierżoniowskiego poprzez organizację imprezy: „Spotkanie z historią i kulturą na Zamku w Owieśnie”

1.500

14.

16/18-K

Stowarzyszenie „Nasza Radiobuda”

Radosne świętowanie stulecia Niepodległej”

800

15.

17/18-K

Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce II Oddział Dolnośląski

w Dzierżoniowie

100 lat w wolnej Polsce – 10 lat

w Dzierżoniowie

800

16.

18/18-K

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa

Dzieje naszej malej ojczyzny po 1945 r. we wspomnieniach najstarszych mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego

1.500

17.

19/18-K

Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa

Zapomniana polskość na terenie powiatu dzierżoniowskiego do 1945 r. - II etap

1.000

18.

20/18-K

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło

w Dzierżoniowie

1 dniowa wycieczka do Torunia – pn. „Szlakiem legend- Kopernik pełen tajemnic

1.000

19.

22/18-K

Stowarzyszenie Kwaterodawców Kraina Sudecka

Warsztaty fotograficzne z wernisażem pt.„ Powiat

w krajobrazie i Powiat w ogrodzie”

2.000

20.

23/18-K

Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej

Czas zatrzymany – dygitalizacja i wernisaż szklanych diapozytywów ze zbiorów dawnego Muzeum w Niemczy

2.000

21.

24/18-K

Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

Kasztelania niemczańska wita NIEPODLEGŁĄ

3.000

22

25/18-K

Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej

Niemczański Almanach Jubileuszowy

2.000

Razem

40.000

edukacja

1.

1/18-N

Fundacja Dzierżoniowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Żyj zdrowo

600

2.

3/18-N

Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża

w Dzierżoniowie

Działania edukacyjne na rzecz mieszkańców Powiatu organizowane na terenie Powiatu w 2018 roku

700

3.

4/18-N

Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi

Żyj zdrowo – precz

z używkami

900

4.

5/18-N

Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Fart

Kuźnia talentów

3.000

5.

6/18-N

Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna

Edukacja wokalna dzieci i młodzieży

3.000

6.

7/18-N

Stowarzyszenie Spółdzielcza Animacja Kulturalna

Organizacja XIII Konkursu dziecięcych i młodzieżowych kreacji aktorskich wraz

z towarzyszącymi mu warsztatami teatralnymi zwieńczonymi wystawieniem spektaklu

2.500

7.

8/18-N

Dzierżoniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin

Organizacja XII Ogólnopolskiego Seminarium Karate Kyokushin

2.000

8.

9/18-N

Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu

Kopalnia wiedzy”

500

Razem:

13.200

Ogólnie ofert – 38 na łączną kwotę przyznanych dotacji – 61.600 zł

 

  

WYKAZ

ofert które nie otrzymały wsparcia finansowego

z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego,

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację

zadań publicznych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku 2018 w zakresie:

turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji

 

  

 

Lp.

 

Nr oferty

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Uzasadnienie

1.

2/18-N

Fundacja Mam Pomysł

Edukacja pro-zwierzęca na terenie wsi Powiatu Dzierżoniowskiego

Oferta nie otrzymała wymaganej liczby punktów, kwalifikujących do otrzymania wsparcia finansowego

2.

8/18-K

Fundacja Nowoczesny Konin

Zabytkowo i klockowo!” - warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Dzierżoniowskiego dla dzieci

Oferta nie otrzymała wymaganej liczby punktów, kwalifikujących do otrzymania wsparcia finansowego

3.

21/18-K

Ochotnicza Straż Pożarna

Przerzeczyn Zdrój

Renowacja ręcznej sikawki konnej

z zadaszeniem

Oferta nie otrzymała wymaganej liczby punktów, kwalifikujących do otrzymania wsparcia finansowego

4.

11/18-K

Stowarzyszenie Legendarna Wieś Gilów

Tatarki Gilowskie

Oferta przedstawia zadanie publiczne niezgodne z tymi, na które został ogłoszony konkurs

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wójcik
Data modyfikacji: 2018/02/27 09:44:44
Redaktor: Łukasz Łoś