Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH ORAZ KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, ul. Rynek 27

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

III piętro, pokój 317, nr telefonu: 74 832-52-29,

e-mail: so@pow.dzierzoniow.pl

 

 

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.,poz. 1257 t.j.);

2) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. ustawa o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.).

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1) wniosek (wzór wniosku)

 

 

Opłata skarbowa:

 

 

1. Opłata skarbowa dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej - 17 zł.

2. Opłata skarbowa dla uczniowskich klubów sportowych - nie pobiera się. 

 

Opłatę skarbową należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 lub na rachunek bankowy 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

 

 

 

Miejsce złożenia wniosku:

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa.

 

 

Termin i sposób załatwienia:

 

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni (w przypadku dopełnienia wszystkich formalności).Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Wójcik
Data modyfikacji: 2017/07/19 13:30:59
Redaktor: Łukasz Łoś