Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wydział Budżetowo-Finansowy

 

 Wydział Budżetowo-Finansowy

Rynek 27

 

 

 Skarbnik Powiatu

– Iwona Swendrak-Zając pok. 213 - tel. 832-52-10 wew. 121

 

 

główna księgowa pok. 213 - tel. 832-52-09 wew. 120

kasa pok. 211 - tel. 831-22-97 wew. 115

księgowość pok. 213 - tel. 832-52-09 wew. 120

 

e-mail:

skarbnik@pow.dzierzoniow.pl

ksiegowy@pow.dzierzoniow.pl

 

zadania wydziału

 

Wykaz rejestrów ewidencji i archiwów prowadzonych przez wydział:
(zgodnie z Ustawą o rachunkowości [Dz.U. Nr 121 poz.591 z późn. zmianami] oraz Zakładowym Planem Kont)

  1. Księga główna.
  2. Księgi pomocnicze.
  3. Wykaz składników aktywów i pasywów.

 

Wykaz rachunków bankowych:

    1. Rachunek bieżący podstawowy                                                                             

 19 9527 0007 0026 0837 2000 0003

na w/w konto mozna dokonywać wpłat m.in. za prawo jazdy, rejestrację pojazdów, najem nieruchomości stanowiacych mienie Powiatu Dzierzoniowskiego, za wypisy z rejestru gruntów.

 

    2. Rachunek dochodów Skarbu Państwa                   

62 9527 0007 0026 0837 2000 0005

na w/w konto mozna dokonywać wpłat m.in. za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, najem nieruchomosci stanowiących mienie Skarbu Państwa

 

  

  

Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego

 

Wieloletnia prognoza finansowa 

 

 

 

 

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Iwona Swendrak-Zając
Data modyfikacji: 2014/03/04 08:40:00
Redaktor: Patrycjusz Sztaba