Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:gospodarka@pow.dzierzoniow.pl

 

NAZWA USŁUGI:

 

Ustalanie odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne

(gminne i powiatowe)

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 14.czerwca.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.     W przypadku postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania wszczynane jest z urzędu.

2.     W przypadku postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.),wymagany wniosek byłego właściciela lub użytkownika wieczystego.

 

 

OPŁATY:

 

Nie dotyczy

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2017r., poz. 1496 ze zm.) decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  ul. Świdnicka 38 pok. nr 12 tel. 74 832 36 65 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

 

UWAGI:

 

 

 Klauzula informacyjna RODO - odszkodowanie

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/06/05 15:56:56
Redaktor: Milena Weselska