Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 

 

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:gospodarka@pow.dzierzoniow.pl 

NAZWA USŁUGI:

 

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz użytkowników wieczystych

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.),

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej.

 

OPŁATY:

 

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży, zatem należność z tytułu sprzedaży stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego. Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zarządzenie wojewody wydawane w terminie miesiąca od złożenia odpowiedniego wniosku przez starostę.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Świdnicka 38, pok. nr 12, tel. 74 832 36 65

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Brak

 

UWAGI:

 

Zgoda wojewody wyrażona w zarządzeniu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 

Klauzula Informacyjna RODO - sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego

 

 Wniosek sprzedaż uw na własność

 

 

 

 

 


 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/19 09:32:37
Redaktor: Milena Weselska