Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl

e-mail:powiat@pow.dzierzoniow.pl 

 

NAZWA USŁUGI:

 

Udostępnianie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości

 (zbiór danych lub wyciąg z rejestru)

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017r., poz/ 1257 ze zm.),
  4. Rozporządzenie Ministra  Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 września 2017r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2017r., poz. 1989).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek (formularz P i P4)

 

OPŁATY:

 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich  jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, ul. Świdnicka 38, pok. nr 9, tel. 74 832 36 59

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie dotyczy

 

UWAGI:

 

 

 Klauzula informacyjna RODO

 

 Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P)

 Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości (formularz P4)

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/18 14:26:46
Redaktor: Milena Weselska