Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:zud@pow.dzierzoniow.pl

 

NAZWA USŁUGI:

 

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

 

PODSTAWA PRAWNA:


Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

    1. Min. 2 egz. dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci zamieszczonych na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
    2. Pełnomocnictwo w oryginale lub potwierdzona notarialnie kopia wraz z opłatą skarbową w przypadku wystąpienia z wnioskiem podmiotu innego niż inwestor lub projektant.

OPŁATY:

 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne określającym wysokości stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich  jednostek rozliczeniowych, wysokości współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat.

– TABELA NR 16.6.

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta planu sytuacyjnego.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości  ul. Świdnicka 38 pokój nr 7 tel. 74 832 36 63  

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

 

 nie dotyczy

 

UWAGI:

 

 

Posiedzenia odbywają się cyklicznie w środy co dwa tygodnie o godz. 12 00.

Dokumentację projektową należy dostarczyć najpóźniej do piątku poprzedzającego termin posiedzenia.

 

 

Klauzula informacyjna RODO

 

wniosek - koordynacja (doc.)

wniosek - koordynacja (pdf)

załącznik nr 1 do wniosku (klauzula RODO)

załącznik nr 2 do wniosku (oświadczenie doc.)

załącznik nr 2 do wniosku (oświadczenie pdf.)

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/18 15:01:45
Redaktor: Milena Weselska