Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

WYKAZ MIENIA I ŚRODKÓW TRWAŁYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO – DROGI I MOSTY

stan prawny na dzień – 31 grudnia 2017 roku

 

Lp

Lokalizacja nieruchomości

Grunty

Rodzaj środka trwałego

Budowla

Nr

inwentarzowy

Stan prawny

nieruchomości

nr działki

obręb

Pow.  w m2

wartość księgowa

Pow. w m2

wartość księgowa

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie

1

58-200 Dzierżoniów

ul. Garbarska 2

Nr 657

obręb

Centrum

1685

 

99 297,05

Budynek

Administracyjno-mieszkalny

277

168 527,89

2000

Trwały Zarząd

2

Gmina Niemcza

 

 

 

Most JNI 01008099

Podlesie

 

338 363,45

2003

Zarząd

3

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Most JNI 01008082

Włóki

 

114 219,65

2405

Zarząd

4

Gmina Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008111

Kamionki

 

114 357,40

2034

Zarząd

5

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Most JNI 01008089

Piława Dolna

 

183 408,03

2037

Zarząd

6

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Most JNI 01008083

Ostroszowice

 

22 344,76

2406

Zarząd

7

 

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Most JNI 01008084

Ostroszowice

 

17 773,77

2407

Zarząd

8

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Most JNI 01008085

Mościsko

 

11 322,18

2408

Zarząd

9

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Most JNI 01008086

Tuszyn

 

42 772,34

2409

Zarząd

10

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Most JNI 01008087

Piława Dolna

 

185 923,56

2410

Zarząd

11

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Most JNI 01008088

Piława Dolna - Owiesno

 

18 152,46

2411

Zarząd

12

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Most JNI 01008090

Piława Dolna

 

53 994,65

2412

Zarząd

13

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Most JNI 01008091

Mościsko

 

22 813,43

2413

Zarząd

14

Gmina Niemcza

 

 

 

Most JNI 01008092

Mościsko

 

355 982,63

2414

Zarząd

15

Gmina Niemcza

 

 

 

Most JNI 01008093

Podlesie

 

44 650,96

2415

Zarząd

16

Gmina Niemcza

 

 

 

Most JNI 01008094

Gilów

 

17 171,62

2416

Zarząd

17

Gmina Niemcza

 

 

 

Most JNI 01008095

Gilów

 

17 951,75

2417

Zarząd

18

Gmina Niemcza

 

 

 

Most JNI 01008096

Gilów

 

64 894,63

2418

Zarząd

19

Gmina Niemcza

 

 

 

Most JNI 01008097

Gola Dzierżoniowska

 

22 300,27

2419

Zarząd

20

Gmina Niemcza

 

 

 

Most JNI 01008098

Wilków Wielki

 

68 497,63

2420

Zarząd

21

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Most JNI 01008100

Oleszna - Łagiewniki

 

59 942,97

2421

Zarząd

22

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Most JNI 01008101

Oleszna

 

16 613,97

2422

Zarząd

23

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Most JNI 01008102

Słupice - Jaźwina

 

20 271,35

2423

Zarząd

24

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Most JNI 01008103

Oleszna

 

18 107,97

2424

Zarząd

25

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Most JNI 01008104

Ratajno

 

20 628,29

2425

Zarząd

26

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Most JNI 01008105

Ligota Wielka

 

12 711,37

2426

Zarząd

27

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Most JNI 01008106

Przystronie

 

18 196,96

2427

Zarząd

28

Miasto Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008107

Pieszyce

 

24 240,20

2428

Zarząd

29

Gmina Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008108

Kamionki

 

19 847,18

2429

Zarząd

30

Gmina Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008109

Kamionki

 

21 754,48

2430

Zarząd

31

Gmina Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008110

Kamionki

 

24 842,34

2431

Zarząd

32

Miasto Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008112

Pieszyce

 

19 986,59

2432

Zarząd

33

Gmina Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008113

Kamionki

 

30 105,46

2433

Zarząd

34

Gmina Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008114

Piskorzów

 

26 022,91

2434

Zarząd

35

Gmina Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008115

Kamionki

 

18 732,86

2435

Zarząd

36

Gmina Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008116

Kamionki

 

97 103,16

2436

Zarząd

37

Gmina Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008117

Kamionki

 

24 699,96

2437

Zarząd

38

Gmina Pieszyce

 

 

 

Most JNI 01008118

Bratoszów

 

18 018,98

2438

Zarząd

39

Miasto Bielawa

 

 

 

Most JNI 01008119

Bielawa

 

44 691,50

2439

Zarząd

40

Miasto Bielawa

 

 

 

Most JNI 01008120

Bielawa

 

22 589,97

2440

Zarząd

41

Miasto Bielawa

 

 

 

Most JNI 01008121

Pieszyce - Bielawa

 

70 317,92

2441

Zarząd

42

Miasto Bielawa

 

 

 

Most JNI 01008122

Bielawa

 

39 288,97

2442

Zarząd

43

Miasto Niemcza

 

 

 

Most JNI 01008129

Niemcza

 

22 417,93

2443

Zarząd

44

Miasto Piława Górna

 

 

 

Most JNI 01008130

Piława Górna

 

141 463,43

2444

Zarząd

45

Gmina Piława Górna

 

 

 

Most JNI 01008131

Piława G. - Przerzeczyn

 

26 760,52

2445

Zarząd

46

Miasto Niemcza

 

 

 

Most JNI 01025076

Niemcza

 

27 563,38

2446

Zarząd

47

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Most JNI 01025077

 Sienice

 

226 240,83

2447

Zarząd

48

Miasto Bielawa

 

 

 

Most JNI 01025078

Bielawa

 

34 075,29

2448

Zarząd

49

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Przepust D00198900001

Oleszna

 

18 720,00

2457

Zarząd

50

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Przepust D00202800002

Oleszna

 

16 916,00

2458

Zarząd

51

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Przepust D00287900003

Jędrzejowice

 

18 382,00

2459

Zarząd

52

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Przepust D00300400004

Owiesno

 

29 321,00

2460

Zarząd

53

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Przepust D00300400005

Owiesno

 

21 201,00

2461

Zarząd

54

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Przepust D00300400006

Owiesno

 

24 133,00

2462

Zarząd

55

Gmina Niemcza

 

 

 

Przepust D00300400007

Przerzeczyn Zdrój

 

22 006,00

2463

Zarząd

56

Gmina Niemcza

 

 

 

Przepust D00300400008

Podlesie

 

18 076,00

2464

Zarząd

57

Gmina Niemcza

 

 

 

Przepust D00300500009

Gilów

 

18 494,00

2465

Zarząd

58

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Przepust D00301000010

Stoszów

 

18 494,00

2466

Zarząd

59

Gmina Niemcza

 

 

 

Przepust D00301100011

Roztocznik

 

23 561,00

2467

Zarząd

60

Gmina Niemcza

 

 

 

Przepust D00301200012

Uciechów

 

18 269,00

2468

Zarząd

61

Gmina Niemcza

 

 

 

Przepust D00301200013

Uciechów

 

22 780,00

2469

Zarząd

62

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Przepust D00301400014

Jaźwina

 

18 946,00

2470

Zarząd

63

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Przepust D00301400015

Słupice

 

18 494,00

2471

Zarząd

64

Gmina Dzierżoniów

 

 

 

Przepust D00301800016

Mościsko

 

22 554,00

2472

Zarząd

65

Gmina Pieszyce

 

 

 

Przepust D00301800017

Bratoszów

 

18 494,00

2473

Zarząd

66

Gmina Łagiewniki

 

 

 

Przepust D00302300018

Ligota Wielka

 

18 720,00

2474

Zarząd

67

Gmina Dzierżoniów

Nr 405/1

obręb

Owiesno

10445

2 820,00

Działka gruntowa

 

 

2045

Trwały Zarząd

68

Miasto Niemcza

Nr 313

obręb

Stare Miasto

4727

81 541,00

Działka gruntowa

 

 

2046

Trwały Zarząd

69

Miasto Niemcza

Nr 7

obręb Wojsławice

15119

192 767,00

Działka gruntowa

 

 

2047

Trwały Zarząd

70

Gmina Niemcza

Nr 161

obręb

Podlesie

14128

180 133,00

Działka gruntowa

 

 

2048

Trwały Zarząd

71

Gmina Niemcza

Nr 295

obręb

Podlesie

3915

49 916,00

Działka gruntowa

 

 

2049

Trwały Zarząd

72

Gmina Niemcza

Nr 287/1

obręb

Podlesie

21

268,00

Działka gruntowa

 

 

2050

Trwały Zarząd

73

Gmina Niemcza

Nr 287/2

obręb

Podlesie

916

11 678,00

 Działka gruntowa

 

 

2051

Trwały Zarząd

74

Gmina Niemcza

Nr 231

obręb

Podlesie

1766

22 516,00

 Działka gruntowa

 

 

2052

Trwały Zarząd

75

Gmina Niemcza

Nr 18

obręb

Podlesie

14166

180 617,00

Działka gruntowa 

 

 

2053

Trwały Zarząd

76

Niemcza

Nr 58

obręb

Wilków Wielki

13231

168 695,00

Działka gruntowa

 

 

2054

Trwały Zarząd

77

Gmina Łagiewniki

Nr 222

obręb

Sienice

27000

115 020,00

Działka gruntowa

 

 

2055

Trwały Zarząd

78

Gmina Łagiewniki

Nr 585

obręb

Oleszna

13700

58 362,00

Działka gruntowa

 

 

2056

Trwały Zarząd

79

Gmina Łagiewniki

Nr 440/1

obręb

Łagiewniki

15324

65 280,00

Działka gruntowa

 

 

2057

Trwały Zarząd

80

Gmina Łagiewniki

Nr 440/2

obręb

Łagiewniki

4577

19 498,00

Działka gruntowa

 

 

2058

Trwały Zarząd

81

Gmina Łagiewniki

Nr 172/1

obręb

Sienice

18900

80 514,00

Działka gruntowa

 

 

2059

Trwały Zarząd

82

Gmina Łagiewniki

Nr 172/2

obręb

Sienice

7800

52 884,00

Działka gruntowa

 

 

2060

Trwały Zarząd

83

Gmina Niemcza

Nr 226

obręb

Gilów

15300

195 075,00

Działka gruntowa

 

 

2061

Trwały Zarząd

84

Gmina Niemcza

Nr 86

obręb Gola Dzierżoniowska

20800

265 200,00

Działka gruntowa

 

 

2062

Trwały Zarząd

85

Gmina Niemcza

Nr 11

obręb Gola Dzierżoniowska

14000

178 500,00

Działka gruntowa

 

 

2063

Trwały Zarząd

86

Gmina Niemcza

Nr 73

obręb

Kietlin

40003

510 038,00

Działka gruntowa

 

 

2064

Trwały Zarząd

87

Gmina Łagiewniki

Nr 205/1

obręb

Trzebnik

11200

47 712,00

Działka gruntowa

 

 

2065

Trwały Zarząd

88

Gmina Niemcza

Nr 27

obręb Przerzeczyn

391

4 985,00

Działka gruntowa

 

 

2066

Trwały Zarząd

89

Gmina Niemcza

Nr 49

obręb Przerzeczyn

13223

168 593,00

Działka gruntowa

 

 

2067

Trwały Zarząd

90

Gmina Niemcza

Nr 18/1

obręb Ligota Mała

3078

39 245,00

Działka gruntowa

 

 

2068

Trwały Zarząd

91

Gmina Łagiewniki

Nr 142/5

obręb Ligota Wielka

11500

48 990,00

Działka gruntowa

 

 

2069

Trwały Zarząd

92

Gmina Łagiewniki

Nr 229

obręb Ligota Wielka

10900

46 434,00

Działka gruntowa

 

 

2070

Trwały Zarząd

93

Gmina Łagiewniki

Nr 163/2

obręb

Przystronie

14500

61 770,00

Działka gruntowa

 

 

2071

Trwały Zarząd

94

Gmina Łagiewniki

Nr 140/1

obręb

Przystronie

11700

49 842,00

Działka gruntowa

 

 

2072

Trwały Zarząd

95

Gmina Dzierżoniów

Nr 832

obręb

Dobrocin

13981

3 775,00

Działka gruntowa

 

 

2073

Trwały Zarząd

96

Gmina Dzierżoniów

Nr 161/2

obręb

Roztocznik

13100

3 537,00

Działka gruntowa

 

 

2074

Trwały Zarząd

97

Gmina Dzierżoniów

Nr 461

obręb Piława Dolna

500

135,00

Działka gruntowa

 

 

2075

Trwały Zarząd

98

Gmina Dzierżoniów

Nr 251/5

obręb

Piława Dolna

910

2 459,00

Działka gruntowa

 

 

2076

Trwały Zarząd

99

Gmina Dzierżoniów

Nr 251/3

obręb

Piława Dolna

34300

9 262,00

Działka gruntowa

 

 

2077

Trwały Zarząd

100

Gmina Dzierżoniów

Nr 190

obręb

Owiesno

24100

6 507,00

Działka gruntowa

 

 

2078

Trwały Zarząd

101

Gmina Dzierżoniów

Nr 396

obręb

Owiesno

6600

1 782,00

Działka gruntowa

 

 

2079

Trwały Zarząd

102

Gmina Dzierżoniów

Nr 405/2

obręb

Owiesno

24700

6 669,00

Działka gruntowa

 

 

2080

Trwały Zarząd

103

Gmina Dzierżoniów

890

obręb

Mościsko

5070

1 369,00

Działka gruntowa

 

 

2081

Trwały Zarząd

104

Gmina Dzierżoniów

Nr 889

obręb

Mościsko

22484

6 071,00

Działka gruntowa

 

 

2082

Trwały Zarząd

105

Gmina Dzierżoniów

Nr 370

obręb

Mościsko

19533

5 274,00

Działka gruntowa

 

 

2083

Trwały Zarząd

106

Gmina Pieszyce

Nr 91

obręb

Piskorzów

10786

55 224,00

Działka gruntowa

 

 

2084

Trwały Zarząd

107

Gmina Pieszyce

Nr 26

obręb

Bratoszów

11939

100 168,00

Działka gruntowa

 

 

2085

Trwały Zarząd

108

Gmina Pieszyce

Nr 130/1

obręb

Bratoszów

3735

31 337,00

Działka gruntowa

 

 

2086

Trwały Zarząd

109

Gmina Pieszyce

Nr 106

obręb

Bratoszów

13362

68 413,00

Działka gruntowa

 

 

2087

Trwały Zarząd

110

Gmina Niemcza

Nr 267

obręb

Wilków Wielki

915

11 666,00

Działka gruntowa

 

 

2088

Trwały Zarząd

111

Gmina Niemcza

Nr 312

obręb

Wilków Wielki

1446

18 436,00

Działka gruntowa

 

 

2089

Trwały Zarząd

112

Gmina Niemcza

Nr 138

obręb

Wilków Wielki

18378

234 320,00

Działka gruntowa

 

 

2090

Trwały Zarząd

113

Gmina Niemcza

Nr 80

obręb

Chwalęcin

4400

56 100,00

Działka gruntowa

 

 

2091

Trwały Zarząd

114

Gmina Niemcza

Nr 57/1

Obręb

Chwalęcin

2593

44 729,00

Działka gruntowa

 

 

2092

Trwały Zarząd

115

Gmina Łagiewniki

Nr 66

obręb

Sokolniki

12100

51 546,00

Działka gruntowa

 

 

2093

Trwały Zarząd

116

Gmina Łagiewniki

Nr 62/2

obręb

Sokolniki

13000

55 380,00

Działka gruntowa

 

 

2094

Trwały Zarząd

117

Gmina Łagiewniki

Nr 63

obręb

Sokolniki

1400

9 492,00

Działka gruntowa

 

 

2095

Trwały Zarząd

118

Gmina Łagiewniki

Nr 196

obręb

Radzików

6600

28 116,00

Działka gruntowa

 

 

2096

Trwały Zarząd

119

Miasto Niemcza

Nr 421/2

obręb Stare Miasto

8218

141 761,00

Działka gruntowa

 

 

2097

Trwały Zarząd

120

Miasto Niemcza

Nr 421/1

obręb

Stare Miasto

8977

154 853,00

Działka gruntowa

 

 

2098

Trwały Zarząd

121

Miasto Niemcza

Nr 233/2

obręb

Stare Miasto

2645

45 626,00

Działka gruntowa

 

 

2099

Trwały Zarząd

122

Miasto Niemcza

Nr 1/1

obręb

Wojsławice

9624

166 014,00

Działka gruntowa

 

 

2100

Trwały Zarząd

123

Miasto Niemcza

Nr 1/2

obręb  Wojsławice

30740

391 935,00

Działka gruntowa

 

 

2101

Trwały Zarząd

124

Miasto Niemcza

Nr 1/3

obręb Wojsławice

22583

287 933,00

Działka gruntowa

 

 

2102

Trwały Zarząd

125

Miasto Niemcza

Nr 1/4

obręb Wojsławice

7347

93 674,00

Działka gruntowa

 

 

2103

Trwały Zarząd

126

Gmina Łagiewniki

Nr 556/1

obręb

Oleszna

19700

83 922,00

Działka gruntowa

 

 

2104

Trwały Zarząd

127

Gmina Łagiewniki

Nr 632

obręb

Oleszna

18100

77 106,00

Działka gruntowa

 

 

2105

Trwały Zarząd

128

Gmina Łagiewniki

Nr 23/2

obręb

Ratajno

5200

22 152,00

Działka gruntowa

 

 

2106

Trwały Zarząd

129

Gmina Łagiewniki

Nr 58/2

obręb

Ratajno

39200

166 992,00