Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 

Wykaz nieruchomości gruntowych Powiatu Dzierżoniowskiego

stan prawny na dzień – 31 grudnia 2016 roku

 

Lp

Lokalizacja nieruchomości

Nr działki

Pow. w ha

Właściciel nieruchomości

Władający nieruchomością

 

BIELAWA - OBRĘB POŁUDNIE

 

 1.  

ul. Boh. Getta 7

 

571/25

0.0551

Powiat Dzierżoniowski

udział - 16,10 %

Starostwo Powiatowe

umowa najmu lokalu nr 2

na czas nieoznaczony

 1.  

ul. Żeromskiego 41

 

571/27

 

0.2951

 

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

w Bielawie

 1.  

ul. Żeromskiego 41

571/28

1.6666

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego

w Bielawie

 1.  

ul. Wolności 92-92a

618/2

1.5036

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Żeromskiego 2

243

0.3777

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Dom Pomocy Społecznej

w Bielawie

placówka w Bielawie

 

BIELAWA – OBRĘB PÓŁNOC

 

 1.  

ul. Wolności 114

699/41

0.3910

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

umowa dzierżawy budynku

na czas nieoznaczony

 

BIELAWA - OBRĘB OSIEDLE

 

 1.  

ul. Szkolna 5

 

874

 

1.0261

 

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Bielawie

 

PIESZYCE - OBRĘB ŚRODKOWE

 

 1.  

ul. Ogrodowa 81

642

0.9509

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Powiatowe Centrum

Pomocy i Wychowania

w Pieszycach

 1.  

ul. Plac Zamkowy

13/1

0.7797

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół

im. ks. Jana Dzierżonia

w Pieszycach

 1.  

ul. Mickiewicza 1

45

0.5667

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół

im. ks. Jana Dzierżonia

w Pieszycach

 1.  

ul. Mickiewicza 8

46

0.1529

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół

im. ks. Jana Dzierżonia

w Pieszycach

 1.  

ul. Mickiewicza 1

66

0.1463

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół

im. ks. Jana Dzierżonia

w Pieszycach

 

PIŁAWA GÓRNA - OBRĘB POŁUDNIE

 

 1.  

ul. Szkolna 6

373/2

0.0300

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Piławie Górnej

 1.  

ul. Szkolna 6

376

1.1236

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Piławie Górnej

 1.  

ul. Szkolna 6

377/2

0.0577

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Piławie Górnej

 1.  

ul. Szkolna 6

378/6

0.0471

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Piławie Górnej

 1.  

ul. Szkolna 6

384

0.8716

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Piławie Górnej

 

PIŁAWA GÓRNA - OBRĘB PÓŁNOC

 

 1.  

ul. Sienkiewicza 76

253/3

0.0085

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Powiatowe Centrum

Pomocy i Wychowania

w Pieszycach

 1.  

ul. Sienkiewicza 76

253/7

0.0009

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Powiatowe Centrum

Pomocy i Wychowania

w Pieszycach

 1.  

ul. Sienkiewicza 76

253/8

0.0053

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Powiatowe Centrum

Pomocy i Wychowania

w Pieszycach

 1.  

ul. Sienkiewicza 80

253/4

2.5669

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Powiatowe Centrum

Pomocy i Wychowania

w Pieszycach

 

NIEMCZA - OBRĘB STARE MIASTO

 

 1.  

ul. Świerczewskiego 14-16

158

1.4984

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Dom Pomocy Społecznej

w Bielawie

placówka w Niemczy

 

GMINA WIEJSKA DZIERŻONIÓW – OBRĘB ROZTOCZNIK

 

 1.  

Roztocznik 64

197/3

0.2822

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

Roztocznik 64

1

2.47

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

Roztocznik 63

3\1

0.1656

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

Roztocznik 64

198

0.4700

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 

GMINA NIEMCZA - OBRĘB GILÓW

 

 1.  

Gilów 18

179/2

0.3172

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

umowa dzierżawy działki

na czas oznaczony

 

  DZIERŻONIÓW – OBRĘB PRZEDMIEŚCIE

 

 1.  

ul. Słowiańska 6

49

0.2898

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół

im. Kombatantów RP

w Dzierżoniowie

 1.  

ul. Słowiańska 6

50

0.0486

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół

im. Kombatantów RP

w Dzierżoniowie

 1.  

ul. Słowiańska 6

48

0.1621

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół

im. Kombatantów RP

w Dzierżoniowie

 

DZIERŻONIÓW - OBRĘB CENTRUM

 

 1.  

ul. Piłsudskiego 24

72/1

0.2837

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół nr 2

im. prof. T. Kotarbińskiego

w Dzierżoniowie

 1.  

ul. Piastowska 1

60/11

0.0233

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/12

0.0185

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/14

0.0197

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/16

0.0020

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/17

0.0063

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/18

0.0205

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/19

0.0534

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/21

0.0077

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/22

0.0171

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/23

0.1729

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/24

0.0150

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/25

0.1428

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Piastowska 1

60/10

0.4052

Powiat Dzierżoniowski

30,83 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia

w Dzierżoniowie

 1.  

ul. Pocztowa 14a

 

329/3

 

0.0755

 

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Pocztowa 14a

329/4

0.0388

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Mickiewicza 1

329/2

0.3432

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół nr 2

im. prof. T. Kotarbińskiego

w Dzierżoniowie

 1.  

ul. Mickiewicza 8

796/26

1.2202

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zespół Szkół nr 1

im. prof. W. Rotkiewicza

w Dzierżoniowie

 1.  

ul. Rynek 27

 

211

 

0.0708

 

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Organizacyjny

62,80 %

 1.  

ul. Rynek 27

 

211

 

0.0708

 

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Powiatowy Urząd Pracy

w Dzierżoniowie

37,20 %

 1.  

ul. Parkowa 2

96/6

0.1831

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psych-Pedag.

i Doradztwa Edukacyjnego

 1.  

ul. Piłsudskiego 10

188/2

0.9348

Powiat Dzierżoniowski

100 %

I Liceum,

Ogólnokształcące

w Dzierżoniowie

 1.  

ul. Świdnicka 38

55/9

0.1299

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Organizacyjny

 

 1.  

ul. Świdnicka 38

55/19

0.0166

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Organizacyjny

 

 1.  

ul. Świdnicka 38

 

56

 

0.0799

 

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Organizacyjny

 

 1.  

ul. Świdnicka 38

55/87

0.0037

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Organizacyjny

 

 1.  

ul. Świdnicka 38

55/89

0.0210

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Organizacyjny

 

 1.  

ul. Garncarska 1

160

0.9266

Powiat Dzierżoniowski

100 %

II Liceum

Ogólnokształcące

w Dzierżoniowie

 1.  

ul. Garbarska 2

657

0.1685

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Zarząd Dróg Powiatowych

w Dzierżoniowie

 

 

DZIERŻONIÓW - OBRĘB ZACHÓD

 

 1.  

ul. Ciepłownicza

(okolice strefy ekonomicznej)

157

1.3911

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Ciepłownicza

(okolice strefy ekonomicznej)

158

0.0784

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 1.  

ul. Ciepłownicza

(okolice strefy ekonomicznej)

159

0.9665

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Starostwo Powiatowe

Wydział Geodezji Katastru

i Nieruchomości

 

DZIERŻONIÓW - OBRĘB DOLNY

 

 1.  

ul. Nowowiejska 74, 76

650/2

0.5983

Powiat Dzierżoniowski

100 %

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy

w Dzierżoniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

Wiesław Kołacz

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości,

tel. 74 832-36-65

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2017/01/26 09:19:04
Redaktor: Milena Weselska