Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Dzierżoniowskiego

na lata 2016 - 2018 ( aktualizacja danych 31.12.2016 r. )

 

 

Lp

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Lokalizacja

 

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

lub lokalu w m2

Program

zagospodarowania nieruchomości zasobu

 

Dzierżoniów - lokale mieszkalne

 

1

 

Lokal mieszkalny Nr 1

położony na parterze budynku mieszkalnego

 

Dzierżoniów

ul. Pocztowa 14a

 

329/4

 

34.00 m2

Zbycie lokalu

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

( pustostan )

 

2

 

Lokal mieszkalny Nr 2

położony na parterze budynku mieszkalnego

 

Dzierżoniów

ul. Pocztowa 14a

 

329/4

 

48.87 m2

Zbycie lokalu w trybie bezprzetargowym

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pan Roman Kędzierski )

 

3

 

Lokal mieszkalny Nr 3

położony na I piętrze budynku mieszkalnego

 

Dzierżoniów

ul. Pocztowa 14a

 

329/4

 

38.88 m2

Zbycie lokalu w trybie bezprzetargowym

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pani Teresa Bronowicka )

 

4

Lokal mieszkalny Nr 4

położony na I piętrze budynku mieszkalnego

 

Dzierżoniów

ul. Pocztowa 14a

 

329/4

 

40.97 m2

Zbycie lokalu w trybie bezprzetargowym

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pani Janina Woroszczak )

 

5

Lokal mieszkalny Nr 5

położony na I piętrze budynku mieszkalnego

 

Dzierżoniów

ul. Pocztowa 14a

 

329/4

 

19.80 m2

Zbycie lokalu

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

( pustostan )

Roztocznik - lokale mieszkalne

 

6

Lokal mieszkalny Nr 1

położony na I piętrze budynku mieszkalnego

 

 

Roztocznik 63-63A

 

3/1

 

45.55 m2

Zbycie lokalu w trybie bezprzetargowym

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pani Krystyna Tomczewska )

 

7

Lokal mieszkalny Nr 2

położony na I piętrze budynku mieszkalnego

 

 

Roztocznik 63-63A

 

3/1

 

73.90 m2

Zbycie lokalu w trybie bezprzetargowym

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pan Andrzej Szklarzewicz )

 

8

Lokal mieszkalny Nr 3

położony na II piętrze budynku mieszkalnego

 

 

Roztocznik 63-63A

 

3/1

 

50.10 m2

Zbycie lokalu w trybie bezprzetargowym

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pan Tadeusz Mikoś )

 

9

Lokal mieszkalny Nr 4

położony na II piętrze budynku mieszkalnego

 

 

Roztocznik 63-63A

 

3/1

 

35.50 m2

Wdrożenie procedury ws eksmisji z lokalu

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pan Piotr Smura )

 

10

Lokal mieszkalny Nr 5

położony na parterze budynku mieszkalnego

 

 

Roztocznik 63-63A

 

3/1

 

23.40 m2

Wdrożenie procedury ws eksmisji z lokalu

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pan Józef Szpiler )

 

11

Lokal mieszkalny Nr 6

położony na I piętrze budynku mieszkalnego

 

 

Roztocznik 63-63A

 

3/1

 

57.60 m2

Zbycie lokalu w trybie bezprzetargowym

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pan Zbigniew Krawczyk )

 

12

Lokal mieszkalny Nr 7

położony na I piętrze budynku mieszkalnego

 

 

Roztocznik 63-63A

 

3/1

 

48.70 m2

Zbycie lokalu w trybie bezprzetargowym

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pani Anna Miodońska )

 

13

 

Lokal mieszkalny Nr 8

położony na II piętrze budynku mieszkalnego

 

 

Roztocznik 63-63A

 

3/1

 

84.45 m2

Zbycie lokalu

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

( pustostan po Panu Grali )

 

14

 

Lokal mieszkalny Nr 9

położony na II piętrze budynku

 

 

Roztocznik 63-63A

 

3/1

 

40.50 m2

Zbycie lokalu

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

( pustostan po Pani Lomber )

Bielawa - Lokale mieszkalne

 

15

Lokal mieszkalny Nr 2

położony na parterze budynku mieszkalnego

 

Bielawa

ul. Bohaterów Getta 7

 

571/25

 

58.10 m2

Zbycie lokalu w trybie bezprzetargowym

umowa najmu na czas nieoznaczony

( Pani Wiesława Młynarska )

Działki gruntowe zabudowane

 

16

Nieruchomość gruntowa zabudowana

budynkami dydaktycznymi SOSW w Bielawie

( budynek dworu, administracyjny, gospodarczy )

Bielawa

ul. Wolności 92

 

618/2

 

1.5036 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

17

Nieruchomość gruntowa zabudowana

budynkiem Szpitala Miejskiego w Bielawie

( niepubliczny dom opieki społecznej )

Bielawa

ul. Wolności 114

 

699/41

 

0.3910 ha

Kontynuowanie dotychczasowej umowy

umowa dzierżawy na czas nieoznaczony

( NZOZ „MEDSZKOL” Sp. z o. o. )

 

18

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana

budynkiem Przychodni Zdrowia w Pieszycach

( budynek wielofunkcyjny )

Pieszyce

ul. Kopernika 25

 

 

375

 

0.0699 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

* nieruchomość sprzedana w 2016 roku *

 

19

Nieruchomość gruntowa zabudowana

budynkiem gospodarczym

 

 

Roztocznik 65

 

 

197/3

 

0.2822 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działki gruntowe niezabudowane

 

21

 

Działka budowlana niezabudowana

( nieużytkowane ogrody działkowe )

Bielawa

ul. Żeromskiego 41

 

 

571/1

 

 

0.1101 ha

 

Zbycie nieruchomości

w trybie bezprzetargowym Gminie Bielawa

* nieruchomość sprzedana w 2016 roku *

 

22

Działka budowlana niezabudowana

( nieużytkowane ogrody działkowe )

Bielawa

ul. Żeromskiego 41

 

 

571/2

 

 

0.1252 ha

 

Zbycie nieruchomości

w trybie bezprzetargowym Gminie Bielawa

* nieruchomość sprzedana w 2016 roku *

 

23

Działka budowlana niezabudowana

( nieużytkowane ogrody działkowe )

Bielawa

ul. Żeromskiego 41

 

 

571/2

 

 

0.1252 ha

 

Zbycie nieruchomości

w trybie bezprzetargowym Gminie Bielawa

* nieruchomość sprzedana w 2016 roku *

 

24

Działka gruntowa

(nieużytkowane tereny zielone)

 

 

Roztocznik 63

 

1

 

2.47 ha

zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

(właścicielowi Pałacu w Roztoczniku)

zalecenia konserwatora zabytków

 

25

Działka gruntowa rolna

(ogrody działkowe)

 

 

Roztocznik 64

 

 

198

 

0.47 ha

Zawarcie umów na nowych warunkach

dzierżawa ogrodów działkowych

( nauczyciele byłego ZSMR w Roztoczniku )

 

26

Działka budowlana niezabudowana

(użytkowana jako ogród przydomowy)

 

Gilów 18

 

 

179/2

 

0.3172 ha

Kontynuowanie dotychczasowej umowy

umowa dzierżawy na czas oznaczony

( Państwo Elżbieta i Krzysztof Tracz)

 

27

Działka budowlana niezabudowana

Podstrefa Dzierżoniów

(składowisko materiałów drogowych)

Dzierżoniów

ul. Ciepłownicza

 

157

 

1.3911 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

28

 

Działka budowlana niezabudowana

Podstrefa Dzierżoniów

( droga wewnętrzna )

Dzierżoniów

ul. Ciepłownicza

 

158

 

0.0784 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

29

Działka budowlana niezabudowana

Podstrefa Dzierżoniów

(składowisko materiałów drogowych)

Dzierżoniów

ul. Ciepłownicza

 

159

 

0.9665 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

30

Działka budowlana niezabudowana

(nieużytkowane tereny zielone)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/11

 

0.0233 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

31

Działka budowlana niezabudowana

(nieużytkowane tereny zielone)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/12

 

0.0185 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

32

Działka budowlana niezabudowana

(chodnik dla pieszych)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/14

 

0.0197 ha

Darowizna nieruchomości na cel publiczny

Gminie Dzierżoniów

parking przed Urzędem Gminy Dzierżoniów

 

33

Działka budowlana niezabudowana

(teren przed Dzierżoniowskim Centrum Medycznym)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/16

 

0.0020 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

34

Działka budowlana niezabudowana

(chodnik dla pieszych)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/17

 

0.0063 ha

Darowizna nieruchomości na cel publiczny

Gminie Dzierżoniów

parking przed Urzędem Gminy Dzierżoniów

 

35

Działka budowlana niezabudowana

(teren przed Apteką państwa Bobreckich)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/18

 

0.0205 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

36

Działka budowlana niezabudowana

(teren wokół Kliniki Medycyny Estetycznej)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/19

 

0.0534 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

37

Działka budowlana niezabudowana

(chodnik dla pieszych)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/21

 

0.0077 ha

Darowizna nieruchomości na cel publiczny

Gminie Dzierżoniów

parking przed Urzędem Gminy Dzierżoniów

 

38

Działka budowlana niezabudowana

(nieużytkowane tereny zielone)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/22

 

0.0171 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

39

Działka budowlana zabudowana

(parking samochodowy i chodniki dla pieszych)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/23

 

0.1729 ha

Darowizna nieruchomości na cel publiczny

Gminie Dzierżoniów

parking przed Urzędem Gminy Dzierżoniów

 

40

Działka budowlana niezabudowana

(chodniki dla pieszych)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/24

 

0.0150 ha

Darowizna nieruchomości na cel publiczny

Gminie Dzierżoniów

parking przed Urzędem Gminy Dzierżoniów

 

41

Działka budowlana niezabudowana

(nieużytkowane tereny zielone)

 

Dzierżoniów

ul. Piastowska 1

 

60/25

 

0.1428 ha

Zbycie nieruchomości

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

42

 

Działka gruntowa zabudowana

(część nieruchomości przeznaczona na parking samochodowy Urzędu Skarbowego)

Dzierżoniów

ul. Pocztowa 14 a

 

329/3

 

0.0388 ha

Zawarcie umowy na nowych warunkach

umowa użyczenia działki na parking samochodowy

( Izba Skarbowa we Wrocławiu )

% udziały w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej

 

43

Działka budowlana zabudowana

(budynek mieszkalny, gospodarczy)

 

Piława Górna

ul. Sienkiewicza 28

 

317

0.4612 ha

( udział – 6.10 %)

Nieodpłatne przekazanie % udziałów

pozostałym współwłaścicielom nieruchomości

* nieruchomość przekazana w 2016 roku *

 

 

Sporządził:

Wiesław Kołacz

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości,

tel. 74 832-36-65

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2017/01/26 09:02:01
Redaktor: Milena Weselska