Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

ZESTAWIENIE DZIERŻAWIONYCH, NAJMOWANYCH I UŻYCZANYCH

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE POWIATU

STAN NA 31-12-2016r.

 

l.p.

Położenie

/nr działki

Pow. budynku /działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona/najmowana w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

Vat

1.       

ul. Pocztowa 14a, Dzierżoniów,

dz. nr 329/4,

Obręb Centrum

 

Pow. dz. 388,

pow. budynku 275

 

100%

 

48,87

 

-12,00 śmieci

-woda, ścieki wg wskazań podlicznika

 

181,31

zw.

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

nieokreślony od 24.11.2006r.

2.       

38,88

 

-24,00 śmieci

-woda, ścieki wg wskazań podlicznika

 

144,24

zw

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

nieokreślony od 24.11.2006r.

3.       

40,97

 

-36,00 śmieci

-woda, ścieki wg wskazań podlicznika

 

152,00

zw

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

nieokreślony od 24.11.2006r.

4.       

ul. Pocztowa 14, Dzierżoniów,

dz. nr 329/3,

Obręb Centrum

Pow. dz. 755

100%

 

520,00

-

-

Bezpłatne użyczenie

Biorący w użyczenie

-

nieokreślony od 10.06.2016r.

 

 

 

 

l.p.

Położenie

/nr działki

Pow. budynku i działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona /najmowana w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

Vat

5.       

ul. Piastowska 1, Dzierżoniów,

dz. 60/19,

Obręb Centrum

Pow. działki  534

100%

Pas gruntu ok. 4,00 m

-

-

91,79

21,11

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

nieokreślony od 23.05.2007

 

 

 

 

l.p.

Położenie

/nr działki

Pow. budynku i działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona /najmowana w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

vat

6.       

ul. Boh. Getta 7, Bielawa,

dz. nr 571/25

Obręb Południe

Pow. dz. 551,

pow. budynku 489

 

16,10%

58,10

-12,50 śmieci

- 35,77 woda, ścieki ryczałt (4,5 m3)

 

2,94

219,62

zw.

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

nieokreślony od 01.09.2005r.

 

 

 

 

 

 

l.p.

Położenie

/nr działki

Pow. budynku i działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona /najmowana w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

vat

7.       

ul. Wolności 114, Bielawa,

dz. nr 699/41,

Obręb Północ

Pow. dz. 3910,

pow. budynku 2526

100%

2526,00

-

-

3384,84

778,51

Dzierżawca

Starostwo Powiatowe

nieokreślony od 30.05.2003r.

 

l.p.

Położenie

/nr działki

Pow. budynku i działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

vat

8.       

ul. Wolności 92,92A, Bielawa,

dz. nr 618/2,

Obręb Południe

Pow. dz. 15036

100%

32,00

-

-

106,00

24,38

Najemca

Starostwo Powiatowe

nieokreślony od 01.10.2015r.

9.       

ul. Wolności 92,92A, Bielawa

dz. nr 618/2,

Obręb Południe

Pow. dz. 15036

100%

32,00

-

-

106,00

24,38

Najemca

Starostwo Powiatowe

nieokreślony od 01.10.2015r.

10.     

ul. Wolności 92,92A, Bielawa

dz. nr 618/2,

Obręb Południe

Pow. dz. 15036

100%

10,00

-

-

15,6

3,59

Najemca

Starostwo Powiatowe

określony od 03.10.2016r.

do 31.12.2018r.

11.     

ul. Wolności 92,92A, Bielawa

dz. nr 618/2,

Obręb Południe

Pow. dz. 15036

100%

10,00

-

-

15,6

3,59

Najemca

Starostwo Powiatowe

określony od 20.10.2016r.

do 31.12.2018r.

 


 

l.p.

Położenie

/nr działki

Pow. budynku i działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

vat

12.     

ul. Świdnicka 38,

Dzierżoniów,

działka nr 56,

Obręb Centrum

pow. dz. 799

100%

13,00

-

-

223,86

51,49

Dzierżawca

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony

Od 05.2013

13.     

 

ul. Świdnicka 38,

Dzierżoniów,

działka 55/9,

Obręb Centrum

Pow. działki 1299,

pow. bud. 2119,2

100%

77,50

Proporcjonalnie do zajmowanej pow.

426,25

98,04

Najemca

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 01.02.2000

14.     

100%

17,00

Proporcjonalnie do zajmowanej pow.

Bezpłatne użyczenie

Biorący w użyczenie

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 25.10.2005

15.     

100%

20,16

Proporcjonalnie do zajmowanej pow.

Bezpłatne użyczenie

Biorący w użyczenie

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 01.09.2009

16.     

100%

21,00

Proporcjonalnie do zajmowanej pow.

Bezpłatne użyczenie

Biorący w użyczenie

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 16.09.2004

17.     

100%

18,00

Proporcjonalnie do zajmowanej pow.

Bezpłatne użyczenie

Biorący w użyczenie

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 03.10.2005

18.     

100%

68,40

Proporcjonalnie do zajmowanej pow.

Bezpłatne użyczenie

Biorący w użyczenie

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 22.03.2004

19.     

100%

95,83

Proporcjonalnie do zajmowanej pow.

Bezpłatne użyczenie

Biorący w użyczenie

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 16.08.2005

20.     

100%

106,80

Proporcjonalnie do zajmowanej pow.

Bezpłatne użyczenie

Biorący w użyczenie

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 28.04.2008

 

 

 

 

l.p.

Obiekt, położenie / nr działki

Pow. budynku i działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

vat

21.     

Działka 556/2,

Obręb Oleszna

Pow. dz. 23800

100%

11,00

-

-

1060,05 rocznie

243,81

Dzierżawca

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 30.01.2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.p.

Obiekt, położenie / nr działki

Pow. budynku i działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona

w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

vat

22.     

Działka nr 211

Dzierżoniów,

Obręb Centrum

Pow. dz. 708,

pow. budynku 2106,5

100%

3,60

-

-

528,40

121,53

Dzierżawca

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 02.01.2012

l.p.

Obiekt, położenie / nr działki

Pow. budynku i działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona

w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

vat

23.     

Działka nr 179/2

Niemcza Gmina,

Obręb Gilów

Pow. dz. 3172

100%

3172,00

-

-

412,36

94,84

dzierżawca

Starostwo Powiatowe

określony od 01.04.2014r.

do 31.03.2017r.

                         

 

l.p.

Obiekt, położenie / nr działki

Pow. budynku i działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona

w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

vat

24.    24.

Roztocznik 63, 63A

Działka nr 3/1

Gmina Dzierżoniów,

Obręb Roztocznik

 

Pow. działki 1636,

pow. budynku 601

100%

57,60

-12,00 śmieci

-4,10 wywóz szamba

-woda, energia wg wskazań podlicznika

0,94

189,50

zw

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 29.01.2013/ bezumowne korzystanie

25.     

50,10

-12,00 śmieci

-4,10 wywóz szamba

-woda, energia wg wskazań podlicznika

0,94

188,38

zw

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 01.05.2008

26.     

48,70

-21,00 śmieci

-4,10 wywóz szamba

-woda, energia wg wskazań podlicznika

0,94

183,11

zw

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 06.10.2009

27.     

35,50

-24,00 śmieci

-4,10 wywóz szamba

-woda, energia wg wskazań podlicznika

0,94

86,62

zw

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 01.05.2008/

bezumowne korzystnie

28.     

73,90

-24,00 śmieci

-4,10 wywóz szamba

-woda, energia wg wskazań podlicznika

0,94

277,86

zw

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 01.05.2008

29.     

23,40

-12,00 śmieci

-4,10 wywóz szamba

-woda, energia wg wskazań podlicznika

0,94

36,97

zw

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 01.05.2008/

bezumowne korzystanie

30.     

45,50

-24,00 śmieci

-4,10 wywóz szamba

-woda, energia wg wskazań podlicznika

0,94

171,08

zw

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Nieokreślony od 01.05.2008

31.     

84,45

-48,00 śmieci

-4,10 wywóz szamba

-woda, energia wg wskazań podlicznika

0,94

309,93

zw

Starostwo Powiatowe

Starostwo Powiatowe

Określony od 01.10.2016r.

do 31.12.2018r.

 


 

l.p.

Obiekt, położenie / nr działki

Pow. budynku i działki w m2

Udział Powiatu

Pow. dzierżawiona w m2

Kwota opłaty eksploatacyjnej

Kwota za czynsz

Płatnik podatku od nieruchomości

Miejsce gdzie uiszcza się czynsz

Okres dzierżawy/ najmu

Netto

Vat

Netto

vat

                       

 

32.     

Działka nr198

Gmina Dzierżoniów,

Obręb Roztocznik

 

Pow. działki 4700

100%

 

50,00

-

-

7,50

zw

Dzierżawca

Starostwo Powiatowe

Określony od 01.01.2016r.

do 31.12.2018r.

33.     

370,00

-

-

55,50

zw

Dzierżawca

Starostwo Powiatowe

Określony od 01.01.2016r.

do 31.12.2018r.

34.     

520,00

-

-

78,00

zw

Dzierżawca

Starostwo Powiatowe

Określony od 01.01.2016r.

do 31.12.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Milena Weselska

Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości

tel. 74 832 52 19

e-mail: nieruchomosci@pow.dzierzoniow.pl

 

 

                                                                                                                

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2017/01/26 08:12:15
Redaktor: Milena Weselska