Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

 STAROSTWO POWIATOWE

W DZIERŻONIOWIE

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów

http://www.pow.dzierzoniow.pl,

e-mail:ewidencja@pow.dzierzoniow.pl

 

NAZWA USŁUGI:

 

Zgłaszanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz umów dzierżawy zawartych przez rolników

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  1.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017r., poz. 2101 ze zm.),
  2.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Dokumenty potwierdzające zaistniałą zmianę

 

OPŁATY:

 

Nie dotyczy

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Zgodnie z § 47 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków aktualizacji operatu ewidencyjnego dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez starostę odpowiednich dokumentów określających zmiany danych ewidencyjnych. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości ul. Świdnicka 38 pok. nr 8,  tel. 74 832 36 55 

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie dotyczy

 

UWAGI:

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO - ujawnienie umowy dzierżawy  w EGiB

 

Klauzula informacyjna RODO - zgłoszenie zmian danych  w EGiB

 

zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

 

wniosek o ujawnienie umowy dzierżawyUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Kaliczak
Data modyfikacji: 2018/10/19 07:50:06
Redaktor: Milena Weselska