Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Lista spraw załatwianych przez stanowiska ds. praw jazdy

Uwaga!

Wniosek na prawo jazdy do pobrania w urzędzie.

Przyjmowane są tylko oryginalne wnioski > więcej

Wniosek składa się z aktualnym dowodem osobistym.

W przypadku braku kompletu dokumentów wniskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w biurze prowadzącym sprawę lub Biurze Obsługi Klienta.

 

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Odwołnie wnosi się za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

O fakcie wyprodukowania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego dowiesz się na stronie : www.info-car.pl

 

Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia osobie ubiegającej się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia  więcej >


Założenie profilu kandydata na kierowcę (PKK) osobie ubiegającej się o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami  więcej >


Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy  więcej >


Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia  więcej >
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Ząbek
Data modyfikacji: 2016/12/02 11:52:06
Redaktor: Anna Skibniewska