Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Lista spraw załatwianych przez stanowiska ds. rejestracji pojazdów

 UWAGA!

Przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego pojazdu należy przedstawić do wglądu aktualne ubezpieczenie pojazdu OC.

 

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami)

 

Odwiedzając nasz Urząd w sprawie związanej z pojazdem należy przynieść każdorazowo:

 

- kartę pojazdu ( jeżeli była wydana),

 

- dowód rejestracyjny ( pozwolenie czasowe),

 

- polisę OC ( ubezpieczenie),

 

- dowód osobisty.

 

O fakcie wyprodukowania dowodu rejestracyjnego lub prawa jazdy dowiesz się na stronie : www.info-car.pl

 

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela  więcej >


Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce  więcej >


Rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy  więcej >


Rejestracja pojazdu, który był zarejestrowany w Polsce  więcej >


Rejestracja pojazdu zabytkowgo  więcej >


Rejestracja pojazdu sprowadzonego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami  więcej >


Rejestracja pojazdu marki sam  więcej >


Rejestracja pojazdu w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem  więcej >


Wydanie wtórnika karty pojazdu  więcej >


Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty  więcej >


Utrata lub zniszczenie tablic/y rejestracyjnej/ych (przerejestrowanie pojazdu na nowe numery rejestracyjne, wydanie wtórnika tablic/y rejestracyjnej/ych)  więcej >


Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu braku miejsca na wpisy  więcej >


Wyrejestrowanie pojazdu  więcej >


Zgłoszenie o zbyciu pojazdu  więcej >


Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą adresu  więcej >


Zmiana danych technicznych pojazdu w zakresie mas i nacisków osi  więcej >


Montaż instalacji gazowej  więcej >


Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu  więcej >


Zwrot stałego dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję  więcej >


Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego  więcej >


Rejestracja pojazdu - wydanie tablic indywidualnych  więcej >


Wydanie decyzji w sprawie nadania/nabicia cech identyfikacyjnych dla pojazdu zarejestrowanego  więcej >


Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu nadania/nabicia cech identyfikacyjnych dla pojazdu zarejestrowanego  więcej >


Wydanie decyzji w sprawie wykonania i umieszczania tabliczki znamioniowej zastępczej  więcej >


Wpisywanie i wykreślanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego  więcej >
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Ząbek
Data modyfikacji: 2016/12/02 11:50:24
Redaktor: Anna Skibniewska