Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wydanie wtórnika karty pojazdu

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Podanie właściciela o wydanie wtórnika karty pojazdu.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty (do wglądu) – osoba fizyczna.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 4. Oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną w sprawie utraty karty pojazdu.
 5. Pisemna informacja wystawiona przez producenta, importera, jeżeli została utracona przed pierwszą rejestracją lub organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzająca dane zawarte w utraconej karcie pojazdu.
 6. Zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie utraty karty, jeżeli została zgubiona przed pierwszą rejestracją.
 7. Dotychczasowa karta - w przypadku zniszczenia karty w stopniu powodującym jej nieczytelność.
 8. W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2 wymagany jest dokument tożsamości cudzoziemca: paszport oraz wiza pobytowa i potwierdzenie czasowego pobytu lub karta czasowego pobytu lub potwierdzenie czasowego zameldowania cudzoziemca (do wglądu) – osoba fizyczna.
Wymagane dokumenty do podania winny być złożone w formie oryginału.
W przypadku dokumentów z poz. 3 dopuszcza się kopie.

OPŁATY:

 1.  75 zł – wtórnik karty pojazdu.

 2.  13,50 zł - pozwolenie czasowe.

 3.  54 zł - dowód rejestracyjny. 

 4. Opłata ewidencyjna za wydanie:
  a. pozwolenia czasowego – 0,50 zł
  b. dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
  c. karty pojazdu – 0,50 zł

 

 

Opłata za rejestrację płatna w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem na konto Starostwa, nr konta : 19 9527 0007 0026 0837 2000 0003


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo do załatwiania spraw – 17 zł płatne w kasie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie lub przelewem na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, nr konta: 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002

 

UWAGI: Wydanie wtórnika karty pojazdu skutkuje wymianą dowodu rejestracyjnego pojazduUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Ząbek
Data modyfikacji: 2017/11/27 13:26:38
Redaktor: Anna Skibniewska