Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju

Adres: ul. Świdnicka 38
e-mail: ochr_srod@pow.dzierzoniow.pl 
Dyrektor: Katarzyna Złotnicka pok. 115 - tel. (74) 832-36-67

 

zadania wydziału

 

sprawy rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody pok. 116 - tel. (74) 832-36-68

 

zwrot rentówek i działek siedliskowych pok. 116 - tel. (74) 832-36-68

 

zanieczyszczenia środowiska pok. 117 - tel. (74) 832-36-69

 

geologia pok. 117 - tel. (74) 832-36-69

 

ochrona gruntów rolnych pok. 117 - tel. (74) 832-36-69

 

informacje o środowisku pok. 117 - tel. (74) 832-36-69

 

rozwój, inwestycje pok. 118 - tel. (74) 831-68-19

 

"Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019" zatwierdzona uchwałą Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Nr XXVI/194/12 z dnia 27 listopada 2012 r. - tekst 


Raport z wykonania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dzierżoniowskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
- tekst

 

Strategia wykorzystania zasobów OZE dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

 

Audyt energetycny dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

 

Wykaz rejestrów prowadzonych przez wydział:

  1. Rejestr gruntów wyłączonych.

  2. Rejestr gruntów do rekultywacji.

  3. Rejestr decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania odpadów.

  4. Rejestr sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb.

  5. Rejestr zwierząt (dotyczy tylko ssaków, ptaków, gadów i płazów) podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, przetrzymywanych, hodowanych na terenie powiatu.

Lista spraw załatwianych przez Wydział 

rejestracja łodzi i pontonów, pok. 117 - tel. (74) 832-36-69  więcej >


karty wędkarskie, pok. 117 - tel. (74) 832-36-69  więcej >


gospodarka wodna, pok. 117 - tel. (74) 832-36-69  więcej >


emisja hałasu do środowiska, pok. (74) 117 - tel. 832-36-69  więcej >


emisja gazów i pyłów do powietrza, pok. 117 - tel. (74) 832-36-69  więcej >


pozwolenia zintegrowane, pok. 117 - tel. (74) 832-36-69  więcej >


odpady, pok. 117 - tel. (74) 832-36-69  więcej >


geologia, pok. 117 - tel. (74) 832-36-69  więcej >


rejestracja zwierząt, pok. 116 - tel. (74) 83-23-668  więcej >


wycinka drzew poza lasami, pok. 116 - tel. (74) 83-23-668  więcej >


wycinka drzew w lasach, pok. 116 - tel. (74) 83-23-668  więcej >


rekultywacja gruntów, pok. 117 - tel. (74) 832-36-69  więcej >


wyłączanie gruntów z produkcji rolnej, pok. 117 - tel. (74) 832-36-69  więcej >


zaświadczenia - gospodarstwa rolne, pok. 116 - tel. (74) 83-23-668  więcej >


zwrot działek rentowych, pok. 116 - tel. (74) 83-23-668  więcej >


zwrot działek siedliskowych, pok. 116 - tel. (74) 83-23-668  więcej >


informacja o środowisku udostępniana na wniosek  więcej >


zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, pok. 116 - tel. (74) 83-23-668  więcej >


Tworzenie dokumentów planistycznych, wieloletnich planów inwestycyjnych i strategii rozwoju powiatu, pok. 118 - tel. (74) 831-68-19  więcej >
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2016/01/28 13:42:56
Redaktor: Barbara Urbas