Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Informacja o środowisku udostępniana jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju na wniosek osoby zainteresowanej.

Podstawa prawna:

Art. 8 i 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2013, poz. 1235 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek. 

wniosek PDF

wniosek odt.


Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej udostępnia się bez pisemnego wniosku.


Termin udostępnienia:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub, jeżeli informacja wymaga skomplikowanego wyszukiwania - do dwóch miesięcy.

Odwołanie:
Odmowa udzielenia informacji następuje w drodze decyzji, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu składane w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego.

 

Wszelkich informacji udziela p. Ewelina Kochmańska pod nr tel. (74) 832-36-69  lub osobiście w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38 w pok. 117.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2016/01/13 07:56:31
Redaktor: Administrator