Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb odbywa się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju  w budynku Starostwa na ul. Świdnickiej 38, pokój 117, tel. (74) 832-36-69.

 

W celu rejestracji należy złożyć wniosek, którego druk można pobrać z niniejszej strony lub w pokoju nr 117.

 

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Opłata skarbowa:

- za zaświadczenie o zarejestrowaniu – 17,00 zł

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą zlożenia wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego. 

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:

34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie
 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.
 

Podstawa prawna:

- art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 roku Nr 189, poz. 1471 ze zmianami)

- §17 i 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138, poz.1559 ze zmianami)

- art.1 i 4 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz.783 ze zmianami) oraz część II pkt . 21 załącznika do w/w ustawy


Szczegółowych informacji udziela p. Agnieszka Bruchwalska pod nr telefonu (74) 832-36-69 lub osobiście w pok. 117 , ul. Świdnicka 38.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl) lub informacje dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej bip.pow.dzierzoniow.pl (zakładka: "Uprawnienia obywateli i przetwarzanie ich danych"). Informuję, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel przetwarzania danych wynika z realizacji wniosku o wydanie rejestracji sprzętu do amatorskiego połowu ryb

Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 20 ust 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 652).

W przypadku niepodania danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisu, nie będzie możliwe zrealizowanie wniosku o wydanie rejestracji sprzętu do amatorskiego połowu ryb

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: nie przewiduje się przekazywania danych innym odbiorcom.

Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2018/05/28 12:11:22
Redaktor: Barbara Urbas