Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie prowadzi rejestr zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.

 

Wykaz zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów miedzynarodowych znajduje się na stronie internetowej www.salamandra.org.pl/przepisy-prawne.html oraz w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - pokój 116 w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38.

 

Posiadacz zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru, prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli. 

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię:
- zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, albo
- zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
- dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
- innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

 

Wypełniony wniosek (druk do pobrania z bieżącej strony lub w pokoju 116, ul. Świdnicka 38) składa się w pokoju 116 lub w kancelarii starostwa ul. Rynek 27 pokój 1.

 

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Posiadacz lub hodowca zwierząt otrzymuje zaświadczenie o zarejestrowaniu zwierzęcia w rejestrze prowadzonym przez Starostę Dzierżoniowskiego.

 

Opłata skarbowa:

- 26 zł za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt. (jednostką rejestrową jest gatunek niezależnie od ilości zwierząt, więc jeśli w jednym wniosku znajduje się kilka gatunków zwierząt opłatę skarbową 26 zł należy uiścić za każdy gatunek osobno).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą zlożenia wniosku o zarejestrowanie zwierzęcia. 

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Podstawa prawna:

- art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 ze zmianami),

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami).

 

Wszelkich informacji udziela p. Barbara Urbas pod numerem tel. (74) 83-23-668 lub osobiście w pokoju 116, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38.

 

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2015/10/09 13:37:58
Redaktor: Barbara Urbas