Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Decyzje o rekultywacji gruntów są wydawane w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38, tel. (74) 83-23-669.

W celu jej uzyskania należy złożyć wniosek (ze względu na różnorodność spraw nie ma gotowego formularza wniosku).
Do wniosku dołącza się: 
- zapytanie o kierunek rekultywacji, projekt rekultywacji.

Wszelkich informacji udziela p. Agnieszka Bruchwalska pod nr tel. (74) 832-36-69 lub osobiście w pokoju 117, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38.

Termin załatwienia sprawy – do miesiąca. W przypadku spraw skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata skarbowa

10 zł za wydanie decyzji.

 

 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

 

 Podstawa prawna:
- art. 20 – 22a ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1205 ze zmianami).

 

 



Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).



Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2015/10/09 13:40:15
Redaktor: Barbara Urbas