Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

Starosta sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa tj. nad lasami stanowiącymi własność komunalną, osób fizycznych, osób prawnych, Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych itp.

 

Wycinka drzew w lasach dotyczy tylko drzew rosnących na obszarach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako Ls (las). Dla lasów niepaństwowych została sporządzona inwentaryzacja stanu lasów, która określa zabiegi niezbędne do wykonania w najbliższych 10 latach.

 

Właściciel lasu chcący dokonać wycinki drzew składa do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (do Wydziału ochrony Środowiska) pisemny wniosek, wskazując w nim jakie drzewa chciałby wyciąć oraz podając orientacyjny termin wycinki. Starostwo wyznacza w terenie drzewa do wycięcia w ramach dozwolonego etatu określonego w inwentaryzacji stanu lasu oraz wydaje decyzję określającą ilość drewna możliwego do pozyskania w danym lesie. Po wycięciu drzew właściciel lasu zgłasza pisemnie lub telefonicznie do Starostwa fakt zakończenia wycinki, po czym Starostwo w miejscu wycinki legalizuje pozyskane drewno i wydaje świadectwo legalności pozyskania drewna.

 

Za wydanie decyzji określającej ilość drewna możliwego do pozyskania w danym lesie opłata skarbowa wynosi 10 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

 

Za wyznaczenie drzew do wyrębu i legalizację pozyskanego drewna właściciel lasu nie ponosi żadnych opłat.

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2100 ze zmianami).

część I ust. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).

 

Wszelkich informacji udziela p. Barbara Urbas pod nr tel. (74) 83-23-668 lub osobiście w pokoju nr 116, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2017/01/04 15:08:15
Redaktor: Barbara Urbas