Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Zaświadczenia o istnieniu gospodarstw rolnych wydawane są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju, w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38, pokój 116, tel. (74) 83-23-668.

Wypełniony wniosek (druk do pobrania na niniejszej stronie lub w pok. 116) można złożyć w pok. 116 na ul. Świdnickiej 38 lub w kancelarii ogólnej Starostwa, Rynek 27, pokój 1.


Gdy złożony wniosek jest kompletny, zaświadczenie wydaje się w terminie do siedmiu dni. Przedłożenie do wglądu orginałów dokumentów np. decyzji o przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa za rentę, aktów notarialnych dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości rolnych (kupno-sprzedaż, darowizna, postanowienie sądu o nabyciu spadku itp.) przyspieszy wydanie zaświadczenia.


Opłata skarbowa.
Zaświadczenia wydawane w sprawach ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, wynagrodzeń za pracę i rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP nie podlegają opłacie skarbowej.
Zaświadczenia wydawane w innych sprawach - opłata skarbowa wynosi 17 zł za zaświadczenie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą zlożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. 

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

Podstawa prawna:
- Dział VII kodeksu postępowania administracyjnego,
- Ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz.783 ze zmianami).


Tryb odwoławczy przysługuje tylko w wypadku odmowy wydania zaświadczenia. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Wałbrzychu.

Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Barbary Urbas, pok. 116 w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38 lub telefonicznie pod numerem (74) 83-23-668.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2016/01/28 13:36:50
Redaktor: Barbara Urbas