Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Zwrot działki rentowej odbywa się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rozwoju,  w budynku Starostwa na ul. Świdnickiej 38, pokój 116, tel. (74) 832-36-68.

 

W celu uzyskania decyzji należy złożyć wniosek do którego dołącza się:

- decyzję o przekazaniu gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa
- ewentualnie akt zgonu osoby uprawnionej, w przypadku gdy o zwrot działki stara się zstępny lub osoba uprawniona, której współmałżonek nie żyje
- oświadczenie o nieprzerwanym użytkowaniu działki rentowej po śmierci osoby uprawnionej zlożone przed urzędnikiem starostwa (należy okazać dowód osobisty), w przypadku gdy o zwrot działki stara się zstępny osoby uprawnionej,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej


Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zl.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą zlożenia wniosku o zwrot działki rentowej. 

Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Dzierżoniów (Rynek 1) lub przelewem na rachunek Urzędu Miasta Dzierżoniów nr:
34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. 

Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.

 

 

Termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Dzierżoniowskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

- art.118 ust.1,2a i 4 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 roku Nr 50, poz. 291 ze zmianami)

- część I ust.53 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zmianami)

 

Szczegółowych informacji udziela p. Barbara Urbas pod nr telefonu (74) 832-36-68 lub osobiście w pok. 116 , ul. Świdnicka 38.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Złotnicka
Data modyfikacji: 2015/10/09 13:49:14
Redaktor: Barbara Urbas