Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

 

 

(BA)

Świdnicka 38

 e-mail: architektura@pow.dzierzoniow.pl

dyrektor – Agnieszka Kruchlak pok. 104 - tel. 832-52-16

 

Telefon kontaktowy w sprawach prowadzonych przez wydział:

  pok. 104 - tel. 832-52-17
  pok. 106 - tel. 832-52-15

 

zadania wydziału

 

 Prowadzone przez Wydział rejestry, ewidencje i archiwa:

 1. Rejestr spraw wpływających.
 2. Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę.
 3. Rejestr wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Rejestr zgłoszeń budowy z art. 29 ust. 1 pkt.1a, 2b i 19a Prawa budowlanego.
 5. Rejestr zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 6. Rejestr zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych. 
 7. Rejestr wydanych zaświadczeń.
 8. Rejestr dzienników budowy.

 

 Sprawy prowadzone przez Wydział:

 


 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

 

Informacja o zmianie ustawy Prawo Budowlane  więcej >


Wydawanie pozwoleń na budowę  więcej >


Przyjmowanie wniosków o zmianę pozwolenia na budowę  więcej >


Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę  więcej >


Przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych (z wyłączeniem budowy i robót budowlanych określonych w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a i ust. 2 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane - Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)  więcej >


Przyjmowanie zgłoszeń budowy / przebudowy tylko dla art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, 19a i ust. 2 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane - Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.  więcej >


Przenoszenie pozwoleń na budowę  więcej >


Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu  więcej >


Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali  więcej >


Wydawanie zaświadczeń do dodatku mieszkaniowego  więcej >


Druk uzupełnienia wniosku na podstawie wezwania do usunięcia braków lub postanowienia o usunięciu nieprawidłowości  więcej >


OBWIESZCZENIA STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO  więcej >


INFORMACJE STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO  więcej >
Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kruchlak
Data modyfikacji: 2018/01/02 11:33:47
Redaktor: Anna Gawron