Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
przeniesienie pozwolenia na budowę

 

 

Aby uzyskać decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę należy złożyć:

  • wypełniony wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę ;

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ;

  • zgodę strony, na rzecz której wydana została pierwotna decyzja ;

  • zatwierdzony projekt budowlany.

(Podstawa prawna - art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. z 2018 r.  poz. 1202 z późn. zm.)

 

 

Wysokość opłat skarbowychzgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.):

  •  za przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu – 90,00 zł.

Z w/w opłat skarbowych zwolnione są ustawowo:

  • sprawy nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia (art.2 ust.1 pkt.1 lit.g ustawy);

  • budownictwo mieszkaniowe (art.2 ust.1 pkt.2 ustawy);

  • jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego (art. 7 pkt. 2, pkt.3).

Termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 35 k.p.a.

 

 


 

Druki formularzy

 

 

 

 

W/w dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów Rynek 27 parter pok.nr 1 lub w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów ul. Świdnicka 38 parter pok.nr 1 w godzinach urzędowania.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kruchlak
Data modyfikacji: 2018/10/18 12:50:39
Redaktor: Anna Gawron