Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
procedura wydawania pozwoleń na rozbiórkę


Aby uzyskać pozwolenie na rozbiórkę należy przedłożyć:

 • wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę;

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 • zgodę właściciela obiektu;

 • szkic usytuowania obiektu budowlanego;

 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;

 • opis zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi;

 • w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu.

(Podstawa prawna - art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

 

W/w dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów Rynek 27 parter pok.nr 1 lub w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów ul. Świdnicka 38 parter pok.nr 1 w godzinach urzędowania.

 

Wysokość opłat skarbowychzgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.)

 •  za pozwolenie na rozbiórkę - 36,00 zł

Z w/w opłat skarbowych zwolnione są ustawowo:

 • sprawy nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia (art.2 ust.1 pkt.1 lit.g ustawy);

 • budownictwo mieszkaniowe (art.2 ust.1 pkt.2 ustawy);

 • jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego (art.7 pkt.2, pkt.3).

 

Termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 35 k.p.a.

 


 

 

 

 

 

 

Druki formularzyUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kruchlak
Data modyfikacji: 2018/10/18 11:47:39
Redaktor: Anna Gawron