Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Przyjmowanie wniosków o zmianę pozwolenia na budowę

Aby uzyskać zmianę pozwolenia na budowę należy złożyć:

  1. cztery egzemplarze aneksu do projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. decyzję - zmianę o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w razie potrzeby),
  4. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane,
  5. postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 4 ustawy - Prawo budowlane,
  6. upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.

 

(Podstawa prawna - art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

 

W/w dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów Rynek 27 parter pok.nr 1 lub w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Starostwa – Dzierżoniów ul. Świdnicka 38 parter pok.nr 1 w godzinach urzędowania.

 

 

Wysokość opłat skarbowych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)

 

Z w/w opłat skarbowych zwolnione są ustawowo:

  • sprawy nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia (art.2 ust.1 pkt.1 lit.g ustawy);

  • budownictwo mieszkaniowe (art.2 ust.1 pkt.2 ustawy);

  • jednostki budżetowe i samorządu terytorialnego (art.7 pkt.2, pkt.3).

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druki formularzyUwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Kruchlak
Data modyfikacji: 2018/10/18 11:38:34
Redaktor: Anna Gawron